Fanti élessel lő


Kolett enyhén megborzongott, mikor a fülledt melegből belépett a légkondicionált előtérbe.
A hűvös levegő frissítően hatott csupasz lábaira és most örült csak igazán, hogy szoknyát vett fel. Egyébként is ki akart öltözni egy kicsit. Bár most szellemi képességeire és általános tudására lesznek kíváncsiak, azért feltételezte, hogy a Think stábjának van szeme és észreveszik, ha egy potenciális pályázó szép, ennivaló vagy van stílusa. Kolett sosem gondolta magát szépnek és inkább sovány volt, semmint az a "fogdosnivaló". Ám ha jó napja volt, úgy gondolta, megmutathatja, hogy van stílusa.
Így aztán felvett egy elegáns, középhosszú virágmintás szoknyát és sötétzöld blúzt, mely elrejtette szögletes vállait és kis hegyes melleit.
Mindezt egy menő retro napszemüveggel koronázta meg, melyet felcsúsztatott gesztenyebarna frufrujára és remélte, úgy is marad, ha óvatos lesz és nem kapkodja a fejét.
Kolett eleganciája persze afféle bohém elegancia volt, ahol a harisnya rendszerint szóba sem jöhetett. Voltak napok, hogy még a bugyi is elmaradt.
A mai nap azonban más volt és Kolett a jobbik eszére hallgatott.
Elvégre nem tenne jó benyomást a játékműsor stábjára, ha a klassz virágmintás szoknya a párás levegő miatt a seggéhez tapadna és kirajzolódna a vágata.
- Parancsol? - kérdezte a recepciós.
- Igen. Alkalmassági tesztre jöttem négy órára . - felelte Kolett. Igyekezett magabiztosnak látszani, ám gyomrában egypár ritka, egzotikus pillangó repdesett. Csak remélte, hogy kellően el tud majd lazítani, hogy a meghallgatásra koncentráljon.
Azon tűnődött, nem lett volna jobb, ha reggel maszturbál ahelyett, hogy egy csomót rágódott a történelmen, földrajzon és általános ismereteken. Jól tudta, hogy az a sok magolás semmit sem ér majd, ha nem tud kellő hangulatban a kérdésekre hangolódni, és azzal is tisztában volt, hogy egy jó húsz perces önkielégítés után rendszerint felszabadultnak és boldognak érzi magát a nap hátralévő részében.
- Korán jött - felelt a recepciós.
- Leülhet ott az előtérben, míg szólítják.
Szóval korán jöttem, visszhangzott Kolett agyában. Aztán leült, és észrevette, hogy vele szemben, az előtér másik oldalán mosdók vannak.
Egy pillanatra megfordult a fejében, hátha maradt még egy kis idő, hogy bepótolja reggeli mulasztását. Persze ez nem az a kellemes puncimasszírozás lenne, mint otthon, de volt már része egypár klassz élményben zuhanyzófülkékben is. Ha egy idegen, félig nyilvános helyen csinálja a dolgot, akkor minden gyorsabban történik és néha még jobb is. Önkéntelenül is összeszorította combjait, ahogy átgondolta a lehetőséget.
Merengéséből egy magas, fiatal nő zökkentette ki, aki most periférikus látásának vonalába került. Csodás külsejű, huszonegynéhány éves szőke nő volt, testhez simuló tengerészkék kosztümben, "STÁB" feliratú kitűzőt viselt és egy csiptetőtábla volt nála. Egy pillanatra megállt, mintha Kolettt mérné végig, majd egyenesen odament hozzá.
Közelebb érve Kolett látta, hogy barátságosan mosolyog.
- Szabad a nevét, kérem? - szólt a nő lágyan, de határozottan. Kolett kihallotta észak-európai akcentusát.
Kolett gyomrában ismét szárnyra keltek a pillangók, úgy válaszolt:
- Kolett Lloyd vagyok.
A fiatal nő felírt valamit a csiptetőtábláján.
- Üdv, Kolett. A nevem Jázmin. Hamarosan önre kerül a sor.
Jázmin most újfent felvillantott egy kellemes mosolyt, majd fürge léptekkel távozott.
Kolett tudta, most épp nem alkalmas az időpont, hogy eltűnjön a mosdóban egy gyors "kezelésre". Pedig kár, mert pusztán a lehetőség gondolata is felkorbácsolta szexuális érzékeit - érezte, hogy bugyija átnedvesedik és a puncijához tapad. Klassz érzés volt és bizonyos fokig meg is nyugtatta őt. Kényszeredetten futott át még egyszer az államok fővárosain és a szorzótáblákon, miközben odalent az a nedvesség emlékeztette őt arra, hogy az élet nem csak az agyunkban folyik.
- Ms. Lloyd!
Kolett szíve majd kiugrott a helyéből, mivel észre sem vette a feléje közelgő férfit. A nyájas, jóképű férfi nyilvánvalóan akkor lépett az előcsarnokba, mikor ő másfelé nézett. Most a kezét nyújtotta.
- Fanti vagyok - szólt a férfi, Kolett pedig kezet rázott vele. Azon kapta magát, hogy olyan ideges mozdulatokkal simítja le szoknyáját, ahogy néha önkéntelenül is előjött belőle.
Hűha… ez a fickó szédült jól néz ki, állapította meg magában, elkapva a férfi karizmatikus pillantását. Az arcvonásai talán egy kicsit mesterkéltnek tűntek ahhoz, hogy modell vagy filmsztár legyen, mégis olyan sármos volt, hogy mindjárt kitűnt a hétköznapi pasasok közül.
Sűrű, egyenes, barna haja csábosán kunkorodott fülei alá, bozontos szemöldökét lágyította mosolygós szeme és érzéki szája. Ő is viselt azonosító kitűzőt, mint Jázmin.
- Tőlem kapja a mai tesztkérdéseket - közölte vele a férfi. Volt valami különös abban, ahogy pillantása végigsiklott Kolett arcán és alakján, és ettől a lány megborzongott - méghozzá kellemesen - a talpától a rátapadó bugyijáig. Míg korábban Jázmin bizonyos távolságból méricskélte, addig Fanti közvetlen közelről tette ezt… szinte kézzel foghatóan. Kolett lelki egyensúlya és jövetelének célja most elkalandozott a lényegtől… Az a puha, nedves anyag a combjai közt egyre inkább elvonta figyelmét az előtte álló szellemi próbától.
- Jobbra, az első tanácsterembe megyünk - közölte most Fanti, és csak úgy futólag rákacsintott. Aztán végigkísérte a lányt a rövid folyosón.
A tanácsteremben aztán odakísérte egy hosszú, fából készült asztal végéhez. Előtte ott feküdt egy barna mappa és egy ceruza. Kényelmes, párnázott székre ülhetett, a tökéletesen légkondicionált teremben kimondottan jól érezte magát.
Fanti most becsukta a terem ajtaját, majd odalépett a hozzá közelebb eső asztalfőhöz.
- Van kérdése, mielőtt hozzálát? - kérdezte kedvesen.
Kolett sok mindent szeretett volna kérdezni a férfitől… például kigombolhatná-e a ruháját egypár helyen és megfogdoshatná-e testét mindenhol… Ehelyett azonban csak megrázta fejét, jelezve, hogy "nincs".
- Akkor hát lásson hozzá, mihelyt készen áll - szólt Fanti.
Kolett reszkető ujjakkal nyitotta ki a mappát. Tíz könnyű kérdéssel nézett farkasszemet, olyanokkal, amikre jól tudta a választ… tudta tegnap is, ma reggel is… ám ha megfeszült, most akkor sem jutottak eszébe. "Mi Új-Zéland fővárosa?" "Mennyi a kalcium atomsúlya?"
"Mit jelent a zenében az andante kifejezés?" Kolett egyszerűen képtelen volt a feladatra koncentrálni. Helyette a puncija lüktetett, figyelmét teljesen elvonta ennek az ennivaló fickónak a jelenléte, combjai bizseregtek a légkondicionáló simogatásától.
Öt feszült percen át küszködött, hogy felidézze magában a helyes válaszokat, amiket tudnia kellett volna. Kitöltötte ugyan a tesztet, de érezte, hogy a válaszok nagy része bizonyára rossz.
- Nos, Kolett, lejárt az idő - szólt most Fanti. Kolett már alig várta ezt a pillanatot. Ez az egész úgyis veszett fejsze nyele.
Felállt és odasétált az asztal másik végén ülő Fantihez.
- Attól tartok, a formámon alul teljesítettem - ismerte el, majd átnyújtotta a mappát a férfinak.
Fanti pár másodperc alatt átfutotta a válaszokat és értékelte azokat.
Arca csalódottnak tűnt.
- Előfordul az ilyesmi - mondta végül.
- Megpróbálja még egyszer?
Azt hiszem, holnap lehetne…
Kolett kapva kapott az alkalmon, szíve hevesen vert, miközben sietve ment át az előtéren. Már épp a kijárathoz ért, mikor Jázmin állta útját.
- Örülök, hogy visszajön holnap - szólt a nő, gyengéden megérintve Kolett könyökét.
- Fanti nagyon csalódott volt, hogy ma nem felelt meg a követelményeknek.
Kolett már tudta, mit kell tennie.
Amikor másnap belépett a stúdióba, szinte minden ugyanolyan volt.
Az időjárás is, így verítékezve érkezett meg, azonos szerelésben.
Ezúttal azonban egy ruhadarab otthon maradt. És ahogy azt előre sejtette, a vékony szoknya odatapadt pucér seggéhez, kirajzolva a két farpofa közötti barázdát. Ám ma egy csöppet sem bánta. Nagyon szexisen érezte magát.
A mai érkezése más volt abban is, hogy tegnap üres kézzel jött, most viszont egy barna mappát szorongatott.
Az előcsarnokban Jázmin régi barátként köszöntötte:
- Örülök, hogy újból látom, Kolett. Fanti mindjárt készen áll, hogy fogadja.
- Csakugyan készen áll? - tűnődött Kolett. Miközben a sorára várt, egészen másfajta izgalom járta át, mint az előző napi vizsgadrukk. Ma meg sem fordult a fejében egy gyors önkielégítés lehetősége a mosdóban. Pedig rendesen be volt pörögve. Csakhogy ma sokkal többet akart, mint egy randi önmagával a toalett helyiségben.
Mikor Fanti érte jött, arca még kedvesebbnek tűnt… sőt, ha lehet, még inkább jóképűnek, mint az előző nap. Kolett remélte, nem csak képzelődik, mikor úgy látta: a férfi őszinte örömmel fogadta őt újból.
Ugyanabba a tanácsterembe vezette a lányt, Kolett az asztalnak ugyanazon végén foglalt helyet… Aztán félretolta az ott talált mappát és a magáét tette a helyére.
- Ó… elnézést, Kolett - szólt Fanti.
- Ide nem szabad behoznia semmit sem…
Kolett érezte, hogy idegessége elpárolog, mikor félbeszakította a férfit és egy pajkos mosoly kíséretében azt mondta, mintegy magyarázatként:
- Ma a saját tesztkérdéseimet hoztam el. Magában felnevetett, mikor
meglátta azt a kisfiús zavart Fanti ennivaló arcán.
- A saját tesztkérdéseit? Ezt nem egészen… Kolett azonban ajkára tette ujját és kinyitotta a mappáját.
- Az egész egy perc biztosította a férfit. Azzal gyorsan kitöltötte az előre elkészített tesztlapot, jól tudván, hogy Fanti eközben őt nézi.
Futó pillantást vetett a férfira és látta, hogy az zavart arckifejezéssel tátja a száját. Ám tekintetében valami más égett - olyan mámorító, amitől úgy érezte, hogy a szoknyája durván, ám érzékien bizsergeti seggének vágatát, a légkondicionáló hűvös levegője pedig kellemesen cirógatta bokáit.
Ahogy ígérte, egy perc alatt végzett, és átnyújtotta a kitöltött tesztlapot a férfinak. Kívülről tudta az egészet… hisz gondolatban többször is elpróbálta az egészet a múlt éjjel, miközben önmagával játszadozott a takaró alatt. A férfi csendben olvasott, ő pedig magában követte a sorokat: Szexuálisan vonzónak találja vizsgáztatóját? Igen.
Van magán bugyi? Nincs.
Siet valahová a teszt kitöltése után? Nem.
Viszolyogna attól, hogy jóképű férfiakat vetkőztessen meztelenre egy tanácsteremben?
Nem.
Lenne kifogása az ellen, hogy egy tanácsterem asztalai között kényelmesen elnyúlva fergeteges orgazmusokat éljen át?
Nem.
Fanti a padlóra ejtette a papírt. Egy pillanatra úgy tűnt, megdermed, arcán hitetlenkedő kifejezés volt. Ezt a pillanatot ragadta meg Kolett és átkarolta a férfit.
- Tisztában vagyok vele, hogy bárki besétálhat ide azt állítva, hogy nincs rajta bugyi - suttogta Fanti fülébe.
- És természetesen megértem, hogy a stábnak meg kell győződnie az állítás valóságáról - azzal megfogta a férfi kezét és a szoknyája alá dugta.
- Gyerünk, szivi, győződj meg róla - mondta sürgetően.
És Kolett érezte, hogy a férfi ujjai felfedező útra indulnak, szikrákat keltve testének minden porcikájában. Ennyi elég is volt egy kellemes "mini-orgazmus"-hoz, ő pedig megkönnyebbülten sóhajtott fel, miközben testnedvei Fanti ujjaira ömlöttek.
A férfi most a szemébe nézett és kissé aggódni látszott.
- Kérem… értse meg… bármit művelünk most itt, az nem számít… ez nem jelenti azt, hogy be tudom vinni a műsorba. Ilyen szívességet senkinek nem tennék.
Kolett majdnem elsírta magát, olyan aranyos volt most Fanti.
Ehelyett azonban felnevetett.
- Eszembe sem jutott a műsor. Persze szívességet akarok tőled… ez igaz…, de korántsem azt, amiről te beszélsz.
Fanti arcvonásai erre meglágyultak és örömteli kifejezés ült ki az arcára. Testét Kolettnak nyomva, lassan az asztalra fektette a lányt.
Kolett napszemüvege lecsúszott homlokáról, ám ez most nem érdekelte.
- Tégy nekem egy szívességet, Fanti - nyögte.
- Jó nagy szívességet, a testem legforróbb pontján és itt rögtön, az asztalon.
Bezzeg, ha tegnap történik mindez, jóval lassabban csinálhatnák… például hagyná, hogy mellbimbói a férfi szájába csusszanjanak… és milyen csodás lenne. Csakhogy már huszonnégy órája majd megveszett ezért a férfiért, ezért most azt akarta, hogy a farka a lehető leghamarabb a szoknyája alá csusszanjon. Így aztán kitapogatta Fanti sliccének cipzárját és pillanatokkal később magába fogadta azt a meleg, kemény hímtagot.
- Már tegnap is akartalak - vallotta be Fanti, miközben szorosan összefonódtak.
- De attól féltem, hogy az a kis barna mappa örökre távol tart minket egymástól.
Kolett felkuncogott.
- Én meg úgy látom, hogy csak a két combomat kell távol tartanom egymástól.
Azzal lehunyta szemét, és megremegett, ahogy a férfi mélyen beléhatolt. Fanti ráhajolt és gyengéden, de szenvedélyesen ragadta meg a lány térdhajlatait, Kolett pedig érezte, hogy orrát és ajkait gyengéd csókokkal halmozza el. Minden apró kis csók egyre közelebb juttatta őt a csúcshoz, a selyem köntösbe öltözött örömteli eksztázishoz, melynek eljöttével úgy vonaglott, mint valami vadállat.
A férfi lehelete melegen és kellemesen cirógatta Kolett arcát.
- Valami nagyon ízletes kávét ihatnak itt - gondolta magában, miközben az orgazmus hulláma söpört végig testén, elsodorva minden gondolatot.
Fanti forró lávakitörése simogatta belsejét, ritmikusan kilövellve, ő pedig az örömöktől eltelve szorította magához a férfi remegő testét.
Kolett végül felült és kezdte rendbe szedni magát, Fanti pedig vigyorgott.
- Jázmin boldog lesz - mondta végül a férfi.
Kolettnak most eszébe jutott az a barátságos szőke, csodás nő, aki úgy végigmérte, majd rámosolygott és üdvözölte.
- Jázmin?
- Aha… tudod, úgy vigyáz rám, mintha a nővérem lenne. Rögtön észrevette, hogy éppen… szóval, hogy épp erre vágytam.
Valami megmagyarázhatatlan okból hirtelen az jutott Kolett eszébe, vajon Fanti és Jázmin kapcsolata mindig csak afféle fivér-nővér viszony - e. És vajon Jázmin őiránta tanúsított melegsége csak amolyan barátságos gesztus és a Fanti iránti törődés jele-e. Talán a következő "vizsgáztatás" alkalmával Fantinel bevonhatnák a csábos Ingét is, tűnődött Kolett.
- Most mi jár a fejedben? - kérdezte Fanti.
- Legközelebb megcsinálom azt a tesztet - felelt Kolett vibráló hangon.
Beküldő:Berci


Szextörténet ajánló:


A kutyám a pótpasim


Sziasztok Renátának hívnak.Most nem részletezném, hogy mi is jár néha a fejemben amiért a kutyámmal baszok.
Nem érdekel mit gondoltok rólam, egyszerűen élvezem és gondoltam leírom hátha más lánynak is eszébe jutott
már csak nem meri kipróbálni.Egyébként van férjem és szeretek vele is baszni csak sajnos elég ritkán csinál
meg, ugyanis kamionos a drága. Amikor több hétre is itt ....

Baszás a dunaparton


Egy másik alkalommal szintén felkerestük kedvenc homokos partunkat. Ekkor nem volt olyan szerencsénk, mind a múltkor többen napoztak és fürödtek ott. Próbáltunk a fák között kicsit elrejtõzni. A fák alig takartak el a többi szem elõl, ezért elmentünk a parton sétálni. Persze sûrûbb helyet kerestünk. Találtunk is egy jó területet, de ekkor észre vettük már megelõztek minket. Nem bírtunk már magunkk....

Dani kalandjai 1. - Anyám kukkolása


Daninak hívnak, 20 éves vagyok. Azt fogom elmesélni, hogy hogyan lettem egy mindennap pornót néző, maszturbáló, a való életben kicsit félénk srácból egy baszógép, aki szinte bármilyen nőt lefektet a korától, családi állapotától, vagy éppen anyagi helyzetétől függetlenül. A történetet a legelejétől kezdem, amikor ráuntam a sok pornóra, és elkezdtem a valóságban is nyitott szemmel járni. A legelső n....

Bandi bá'


Ez már több mint 10 éves történet,de pár napja valamiért újra eszembe jutott.Az első albérletemben laktam 23 voltam,Bandi bácsi gondnok volt abban a társasházban,sokat segített nekem a költözésnél,meg úgy általában.A lényeg,hogy egyszer haza mentem a szüleimhez vidékre és onnan vittem a bácsinak apám pálinkájából.Oda is adtam neki mikor vissza érkeztem,nagyon örült neki,de kikötötte,hogy hamarosan....

A kikötözős szex


Meztelenül, négykézláb állok a szállodai szoba közepén. Lábaim terpeszben, fenekem feszülve mered az ajtó felé, ahogy a könyökeimre támaszkodom. A nyakamra csatolt bõrnyakörvrõl csüngõ lánc vége a kezeim között halomba gyûlik. Fejem vízszintesen tartom a kezeim között, hajam a padlót söpri. Rád várok. Izgalmas borzongás fut végig a testemen, amikor meghallom az ajtó nyílását. A fejemhez lépsz, meg....

A vonzó doktornő


Anyával együtt mentünk be a rendelőbe. Az íróasztal mögött egy harminc év körüli, magas, vékony, sötét hajó nő, az oldalsó, ügyintéző asztalnál egy csinos, fiatal lány ült.

A doktornőt nagyon vonzónak találtam. Intett, hogy foglaljunk helyet és megkérdezte, mi az érkezésünk oka. Anya azt válaszolta, hogy szeretné, ha az egészségem érdekében rutinszerűen megvizsgálna, mert ő hisz az....Szextörténet címkék

kis bohóc | instrukció | megeroszakolta | biszex nő | néger%kutya |
Az oldalra beküldött szextörténetek, erotikus, és pornográf történetek a felhasználóktól származnak, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal! Ha az oldalon jogsértő, vagy egyéb okból kifogásolható történetet, szexuális tartalmú írást találsz, akkor azt jelezd a szerkesztőknek, és eltávolítjuk.