Leszbi lettem, virrasztó kaszinó


Leszbi lettem, virrasztó kaszinó

Nem tudom miért, de az elsõ élményeim leszbikus jellegûek voltak. Valahogy a fiúk nem vonzottak annyira, lehet azért is, mert az elsõ élményem Évával nagyon tetszet és mély érzelmi nyomokat hagyot bennem. De azért nem váltam tisztán leszbikussá. De majd ezekrõl késõb, próbálom leirni történeteimet úgy, ahogy történtek, szépen sorjában, már amit úgy gondolok, hogy emlitésre méltó. Az elsõ szexuális élményem azért eléggé felborította az érzelmi háztartásomat, jóformán csak a szexen járt az eszem. Évával még volt két közös leszbikus esetünk, és evel véget ért a tábori nyaralásom. Hazaérve elkezdõdtek a szünidei semmittevéseim. Elég gyakran gondoltam a szexre és néha, hogy eleget tegyek vágyaimnak kénytelen voltam masztizni egy kicsit, de az nem volt az igazi, vágytam az érintésekre, hogy érintsék testem és hogy én is érintsek. Maradt a masztizás és közben Évára és a testére gondoltam. Szerettem volna elcsábítani valamelyik jó barátnõmet, de nem volt merszem, meg valahogy alkalom sem. Aztán történt valami, amit sohasem hittem volna, hogy megtörténhet. Már a szünidõ utolsó napjaiban jártam és töbnyire itthon toltam tovább a napokat. A szüleimmel szórakoztam othon esténként. Olyan ithon ülõ tipus voltam. Édesanyám 32 évesen gyönyörû nõ volt. Elég magas, vékony, de formás testén nagyon jól mutatott bármilyen ruha amit csak felvett. Mellei nem voltak azok a nagyok, inkább a kisseb kategóriába tartoztak, de nagyon szépek és formásak voltak. Itt - ott kandikáltam rájuk, mikor fürdés után törölkõzött és némán méregettem az enyémmel. Nagyon jó barátok voltunk, majdnem mindent megbeszéltünk és õ is inkább az a szabad gondolkodásu nõ volt, aki fityett hányt bármilyen szóbeszédnek és élte az életét, ahogyan õ látta jónak. Édesapám õ egész nap dolgozott és este fáradtan korán ágybadõlt, úgy hogy édesanyámmal társalogtunk késõ estéig. Meséltem neki a táborról, természetesen Évát meg sem említettem, ahoz nem volt merszem. Így volt azon az estén is. Mindnyájan nyugovóra tértünk, ki ki a salyát szobájába. Lefeküdtem az ágyamra és gondolataim ujra Évához tévedtek. Testem lassan felizzot, kivántam érintéseit, csókjait a testemen. Mitt tehettem, lassan benyúltam a hálóingem alá, végigsimogattam a hasamat, majd érzékien benyúltam a a bugyim alá. Éreztem, milyen nedves lettem, én azokhoz a nagyon nedvesedõ fajtához tartozom, mert egy kettõre lucskos lett a lábam közütt. Egy darabig símogattam a szemérem dombomat, a lassan kialakuló szõrzetemet, és ujjaimat bemártogatva a nedves pinusomban próbáltam feleleveníteni Éva játékát. A bugyi ártogatni kezdet, letoltam magamról majd szétvetettem a lábamat. Így folytattam a pinusom símogatását, egyszer csak nagy villámlás törte meg a szobám sötétségét. Szinte beleremegtem a borzongásba, utánna csak úgy elkezdtek cikkázni a villámok, mintha augusztus 20 lenne. Én pedig rettegek a villámoktól mai napig. Magamra húztam a lepedõt és vártam mi lesz, testem fel volt izgulva, alig várta a kényeztetést de a félelem is átjárta az agyamat. Egy kis ideig vártam, majd látván, hogy nem csitulnak a villámok felkeltem, kimentem szobámból és majdnem szaladva a szüleim hálószobájába vettem az irányt, ahol mindég biztonságra leltem. Lassan benyitottam és csendben édesanyámhoz osontam.


Súgva megkérdeztem „Alszol? Ide fekhetek? Tudod hogy félek a villámtól?”.


„Hát persze gyere csak, te kis félõsöm, csak vigyázz apádat fel ne keltsed” válaszolta szintén sugva.


Gyorsan felmásztam az ágyra és befeküdtem kettejük közzé, ügyelve arra nehogy nagy zajt csapjak. Édesapám az úgy aludt mint akit lelõttek. Befeküdve közzéjük nekisimultam édesanyám hátához, átöleltem és megnyugodva próbáltam elaludni. Igen ám a villámoktól már nem féltem, de testem még mindég tûzben éget. Mai napig is néha azon töprengek, hogy hogyan tudtam, olyan fiatalon annyira éhezni a kéjt. Ott feküdtem a szüleim között, édesanyámhoz símulva és ahogy át ment rajtam a félelem, annál jobban kezdtem érezni testemet. Éreztem, ahogy meztelen combunk egymásnak van simulva, ahogy szemérem dombom neki van nyomódva a fenekének, ahogy melleim érintik a hátát. Testem még jobban kezdett bizseregni. Melleim kezdtek megtelni vérrel, bimbócskáim meredezni kezdtek és még jobban éreztették velem egy másik nõ testét. Szinte kivántam, hogy valami történjen, hogy mozduljon meg. De hát az édesanyám volt. Nem tudtam alszik e már, vagy még ébren van. De úgy tûnt, hogy alszik. Egy picit merészebb lettem, vagy a vágyam gyõzte le a félelmemet. Ha nem mozdul õ, hát mozdulok én. Átkarolva még jobban hozzá simúltam. Egy derékig érõ hálóing volt rajta ami egy kicsit fel volt csúszva a dereka fölé. Kezemet lejjeb csúsztattam és mintha álmomban véletlenül tenyeremet rátettem a hasára. Egy kicsit így öleltem. De ez nem volt elég. Lassan át tettem rajta a lábamat úgy, hogy a közelebi combja a lábam közé kerüljön.


Igy átkarolva, és érezve combjait a lábam között még jobban felhevültem. Lassan megmozgattam testemet és érezve, hogy combjaink összesimulnak és simogatják egymást elöntött a forróság és éreztem ahogy elfojok, ahogy combomra cseppen saját nedvem. Még jobban hozzásimúltam, lábaim közzé vettem combját, most már éreztem ahogy nedves pinusom hozzáér a meztelen bõrhõz, és lassan elkezdtem combjával irritálni a nedves pinusomat. Remegtem egész testemben, a félelemtõl is meg a kéjvágytól is. Ez a kettõ összesítve erõit teljesen tûzben tartott. Pinusom tüzelt és éreztem hogy újbó fojnak nedveim, de most már a combjára is jutott. A vágy, az érintésbõl fakadõ kéj, el vette teljesen az eszemet. Elvesztettem az önkoktrolt testem felett, már minden csak a kéj szolgálatában ált. Lassan csúszkaltam édesanyám combján, érezve lüktetõ pinusom csúszását. A kezem is életre kelt. Elkezdtem lassan simogatni a hasát majd feljeb csúsztatva tétován megérintettem a mellét. Kívántam érinteni testét, tenyeremmel felfedezni. Melle gyönyörû és kemény volt, végigsimítottam tenyeremmel, és meglepve tapasztaltam hogy bimbói kõkeményen meredeznek a hálóing alatt. Élveztem ahogy végigsimítom bimbóját, ahogy szurja a tenyeremet. Közben továbra is lábam között szorongattam combját és símogattam a mellét. Erre megmozdult, rettentõen megijedtem, lassan hátára fordult, de úgy, hogy combja mindvégig a combom között maradt, ahogy fordult éreztem, ahogy nedves combja fordul a combjaim között , valahogy alám került a keze és tenyerem fordulás közben atcsúszot a másik mellére. Egy teljesen új szituációval kellet szembenéznem. Elõszõr is próbáltam megállapítani, hogy alszik e, vagy fent van. Több reakció hiányában abban maradtam hogy alszik. Most itt feküdt elõttem, vagyis jobban mondva ,félig alattam. Lábai egy kicsit széttéve, combjaimnak helyet hagyva, hálóingem feljebb csúszot, és az övé is. Hasamon most ériztem teste forróságát. Tenyerem a háloingje alatt a mellén pihent. Egy rövid pillanatig vártam. Mivel nem történt semmi abban bizva, hogy mélyen alszik még merészebb lettem. A helyzet is nekem kedvezett, hiszen most kitárulkozott elõttem, mintha álmában felkínálta volna nekem magát. Ujból megmozdultam, feljebb csúsztam és szinte ráfeküdtem a combjára, a combom most teljesen körülvette az övét, ériztem ahogy meztelen sikamlós bõréhez hozzásimulnak a nedves szemérem ajkaim. Nagyon élveztem a helyzetet és felbátorodva elkezdtem közbe simogatni a mellét, inkább melleit mert simogattam egyszer egyiket, majd másikat. A beszûrõdõ fényben láttam ahogy kezem tevékenykedik a hálóingje alatt. De kéjvágyam tovább hajtott. Már ez sem volt elég. Látni is akartam a melleit. Kezemet kihúzva háloingje alól, feljebb toltam azt. Kitárulkozott elõbb egyik, majd a másik melle is. A gyenge fényben láttam meredezõ bimbóit. Szinte kinálták magukat, hogy megcsókoljam õket. Éppen, csak elérhettem õket az ajkammal, kivántam õket csókolni, izlelni mint Éva melleit. De érezni akartam a testemmel a testét is. Felhúztam hát hálóingemet a nyakamig, és hozzásímultam. Éreztem, forró testünk meztelen érintkezését. Tenyeremmel még egyszer végigsimítottam melleit, majd lassan símogatva haladtam lefelé a hasára és símogatni kezdtem. Közben kihúztam magam és mellei fölé hajoltam, majd lassan megcsókoltam. Éphogy érintve, majd egy kicsit erõsebben. És aztán adtam rá egy igazi nedves csókot, éreztem ahogy légzése egy kicsi felgyorsul. Bekaptam a bimbóját és enyhén szivni kezdtem, kezem közben önkénytelen lejjeb csúszot a hasa alá. Ujjaim érintették a bugyiját. Eljutottam addig a pontig amikor már nem tudtam teljesen uralkodni érzéseimen. Csókoltam a mellét szívtam a bimbóját, tenyeremet végigcsúsztattam a bugyiján, majd a szemérem dombján. Erre hallottam, ahogy halkan ujból felnyögött, de már mindegy volt. Benyúltam a bugyija alá, ujjaim átcsúsztak a szõrzetén és türelmetlenül rácsúsztattam a pinusára. Erre megfeszült alattam a teste, ujból felnyögött én pedig abban a pillanatban belé süjesztettem ujjaim, rá döbbentem hogy milyen nedves és lucskos, ebben a pillanatban ujból elfojt. Bekaptam a mellét, ujjaim simogatják kint és bent a nedves lukacskát. Erre megfeszült ujból a teste, karjával mely eddig alattam pihent átkarolt, tenyerét a fenekemre tette, egy kicsit megemelte lábát és hozzá nyomot, testem elkezdett rajta vonaglani, pinusom csúszkált a combján, ujjaim most már ki be jártak pinusában, hirtelen a másik kezével megfogta kezem, tenyeremet és ujjaimat még jobban hozzá nyomta pinusához, megemelte csipõjét és egész teste vonaglani kezdett, mély sóhajok hagyták el ajkait és elélvezett. Vonaglott és éreztem, ahogy fojnak nedvei (ebben egyformák vagyunk) az ujjaimra. Még egy kicsi simogattam pinusát és érezve hogy az élvezet átvonulóban van kihúztam tenyeremet. Még mindég lassan csúszkáltam combján, a kéj már ott tombolt az egész testemben, agyamban, ágyékomban, de sehogy sem jött az élvezet. Már izzadtak is voltunk, hosszú szõke hajam tapadt arcomra és bõrére. Erre tenyerét melyel eddig a fenekemet fogta becsúsztatta a lábaim közé, végigsimitotta lucskos combomon, megölelt a másik kezével is és feljebb húzott. Ajkaink most egymás felett voltak, egy pillanatig vártak, vártak majd egybeforrtak. Egy lázas, kéjes, csodásan nedves csók volt, abban a pillanatban nem érdekelt hogy kitõl volt. Nyelve átvándorolt a számba és szerelmeskedet az enyémmel. Ez a nyelves csók új volt a számomra. Hevesen viszonoztam. Nyelveink szerelmeskedtek. Mikor elváltak ajkaink, halkan megszólaltt ”Gyere kicsim, hagy enyhitsek kínodon”. Már le akarta dõlni róla, de megfogta mindkét fenekem és még feljebb húzot, nem tudtam mit akar. „Gyere egész fel és térdelj felém” szólt suttogva. Egy kicsit segített, majd amikor pinusom ajka felé ért megálított. Magárahúzott, ajkára ültetett és egyenesen belém süjesztette nyelvét. Óriási kéj öntötte el testemet. Éreztem forró nyelvét pinusomban, ahogy nyal, ahogy belém sülyed. Elkezdtem vonaglani, kezeivel megfogta két fenekemet, és ö is mozgatni kezdett, lovagoltam ajkain, nem tartott soká, megremegtem, megfeszült minden porcikám és felrobbant benem a kéj. Élveztem ajkain, vonaglottam, lovagoltam rajta, ziháltam. Éreztem ahogy pinusomból ömlik a nedv, ahogy lucsog a pinusom, folyik a szeretkezõ ajkakra, arcára. Azt hittem sohasem hagyja abba, egyik forróság jött a másik után, nem is emlékszem mikor élveztem ilyen intenzitással és egymás utáni gyorsasággal. Abba hagyva pinusom ingerlését, vissza csúsztam testére, melleink õssze értek, és csókolni vágytam. Fölé hajoltam és megcsókoltam, ajkai csupa nedv voltak, az én nedveim, és vadul csókoltam ajkait. Egy kicsit még hagyta, hogy feküdjünk egymáson majd felált, megfogta kezemet és elvonszolt a fürdõbe. Ott szó nélkül megmosakodtunk, majd bekísért a szobámba. Leült az ágy szélére.


„Nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt. Te talán igen?” kérdezett.


„Én sem tudom...tudod annyira elfogott a ...vágy, de nem értem mintha nem én lettem volna. Haragszol?”


Rám nézett és gyengén rám mosolygott


”Én is igy voltam vele, annyira felizgattál, hogy nem tudtam parancsolni magamnak” mondta és egy kicsit elpirult.


Majd mosolyogva hozzá tette” Mi lett volna ha apád felébred? Még szerencse, hogy hét alvó.” „Nem hittem volna hogy egyszer a pici lányom fog elcsábitani egy leszbikus kalandra” mondta.


„Csináltál már ilyet?” kérdeztem.


„Nõvel gondolod? Hát igen, fiatal koromba, volt pár esetem ? És neked?” kérdezett vissza.


„És milyen volt?” az elõbbi kérdésre nem válaszolva kérdeztem.


„Nehéz be vallanom, de nagyon jó volt. De hol a válasz az elõbbi kérdésre, tudod hogy most már nem kell semmit sem titkolnunk egymás elõtt.”


„Na jó” válaszoltam „a táborban megesett egy lánnyal , baj?”


„Remélem még szûz vagy..gondolom tudod hogy értem? egy kicsit megszeppenve kérdezte. „Persze hogy az vagyok” válaszoltam.


„Na menjünk aludni, majd máskor elmeséled, de a mai eset kivétel volt, és a mi titkunk maradjon. Jó?” .


Bólintottam.


„És többé nem csinálhatjuk, megértedted?”


„Megértettem” válaszoltam és elbúcsúztunk.


Hát igen, ilyen is megtörtént velem. Az igéretünket, hogy többé ilyen nem fordul elõ csak egyszer szegtük meg, de az egy más történet.

http://szextortenetek.atw.hu


Szextörténet ajánló:


Gyönyörmesék


Hiszem, hogy amióta a Teremtő megtöltötte a Földet élőlényekkel, azóta belénk kódolta a szenvedély, a gyönyör iránti vágyat is. Már az óvódás gyermeknél elkezdődik a testtel való ismerkedés, és időről- időre, újra és újra érezzük a késztetést önmagunk felfedezése, és a szexualitás megismerése iránt. Természetes folyamat ez.
Hiszem és tudom, hogy létezik a gyönyörszerzésnek és szeretkezésne....

Beindultam egy idős férfire


Van egy 52 éves angoltanárom, aki nagyon nagyon tetszik nekem, őrjítően vonzónak találom. Teljesen felizgat a látványa és a közelsége. Tegnap egy elég laza, kissé kigombolt ingben volt, ami jól láttatta a szőrös mellkasát, amely kész afrodiziákumot jelentett számomra. Ezt csak fokozta, hogy ő – nem távolságtartó ember lévén – míg magyarázta az egyik feladatot, egészen közel húzódott hozzám. Nagyo....

A feleségem, és a bátyám kutyája szeretők lettek


A bátyám egy pár hétre elutazott és kért, hogy vigyázzunk a rotijára Max-ra. A kutyának Fütyi a beceneve mivel vagy egy csonttal szaladgál körbe-körbe, vagy fekszik és a faszát nyalogatja. Az egyik éjszaka megérdeztem a bátyámat, milyen hosszú lehet Max farka és megmértük 28 cm lett plussz a tövében a teniszlabda nagyságú csomó.

A bátyám alig 45 percre lakik tőlünk és minden este át....

Buja emlékek


A következő történetecske megtörtént eseményeken alapul, a helyeket valamennyire megváltoztattam.

Egy szép, és főleg igen meleg nyári napon, mivel rettenetesen unatkoztam otthon, éppen kocsikáztam városunk egyik felkapott, de abban az időben kifejezetten csendes üdülősorán. Azért szoktam az ilyen üdülősorokat látogatni, mert néha fantasztikus jó nőket láthat az ember fia igen lenge,....

Perverzkedés egy 50 éves nővel


26 éves vagyok, de már régóta izgatnak az idősebb nők. Voltam már szinte minden korosztállyal, de a legutóbbi alkalommal egy 50 éves nőt sikerült az ágyamba csábítani.
Az interneten ismerkedtünk meg, mindketten azonos és egyértelmű szándékkal. Éva pár nap chatelés után meg is látogatott engem munka után. Szeretném leszögezni, hogy teljes mértékben hetero vagyok. Nem szeretném és nem is tud....

Imádok csaj szerepben lenni


A következő történetem egy újabb adalék ahhoz, hogy amikor rám jön a vágy, hogy ízig-vérig NŐ lehessek, mennyire jól érzem magam ebben a szerepben, pláne akkor, ha megfelelő szexpartnerem is van.
Tavaly novemberben egyik nap délután 5-ig dolgoztam az irodában, de egész nap szinte másra sem tudtam gondolni, mint arra, hogy lélekben teljesen csaj vagyok és azt akarom, hogy egy helyes fiú megb....
Szextörténet címkék

kocsm | elélvezés | lorelei | kurva | portás |
Az oldalra beküldött szextörténetek, erotikus, és pornográf történetek a felhasználóktól származnak, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal! Ha az oldalon jogsértő, vagy egyéb okból kifogásolható történetet, szexuális tartalmú írást találsz, akkor azt jelezd a szerkesztőknek, és eltávolítjuk.