Erotikus mese felnőtteknek


- Jó így itt ülni. Veled. A gyertyafény úgy táncol, mintha tudná, ez az utolsó tánca – mondta a fiú. – Látod, milyen szabályos faggyúcseppeket könnyezik?
- Látom. Nemsokára elalszik… Már alig van a viaszrúdból. Hamarosan teljesen sötét lesz, s benne csak Te és én – s a lány odabújt kedvese mellkasához. Beleszagolt ingjének illatába, s orrában megérezte az annyira szeretett illatot. – Szeretem a bőröd illatát. Olyan, mint a legdrágább parfüm… Bódító, édes, és vágyakról mesél nekem.
Így maradtak egy darabig, s csak a gyertya elomló haláltáncát nézték. A láng árnyéka úgy mozgott a falon, mintha ismerné a legősibb titkot: a férfi és nő közötti megnyerhetetlen harcok üzenetét. A nehéz réz gyertyatartóban egy utolsót sercegett a kanóc, ahogy az oldalt viaszba égett. Csend borult a szobára. Csend és sötétség.
A lány felállt, világosságot készült csinálni. Tenyerével a fiú combjára támaszkodott, úgy akart felemelkedni, de a fiú megfogta a kedvese kezét.
- Ne menj – suttogta alig hallhatóan, s a lány visszahuppant a puha ágyra.
- Nem megyek most sehová – hangzott a válasz.
A fiú gyengéden emelte kezét a lány arcához, végigsimította, majd ajkaira csókot lehelt. A lány mind erősebben követelte a csókot, vadul kóstolgatta szerelme nyelvét, légzése gyorsult. Ujjhegyével végigsimított a fiú mellkasán, a fültövétől lefelé haladva, épp, hogy csak érintve a fiút, aki eközben a lány nyakába csókolt, s nyelvének hegyével rajzolta meg a nyak ívét. A füléhez érve finoman beleharapott az érzékeny fülcimpába, mire a lány párja felkarjába markolt. A lány hátranyomta kedvesét az ágyon, mellételepedett, s apró csókjai nyomán gombolta ki a fölöslegessé váló inget. Ujjaival a kikandikáló szőrszálakat cirógatta, szerette, ha egy férfinak szőrös a mellkasa. Szerinte a férfiasságot, az erőt sugallta a borostás mellkas.
Óvatosan fejtette le a ruhadarabot kedveséről, mikor az öv vonalába ért, felhúzta a fiút, magához ölelte, és lesimogatta a válláról a már csak a hátát takaró anyagot. Átölelte a nyakát, megcsókolta a fiút, majd lábait a fiúén átvetve ráült annak combjaira, és ujjhegyeivel párja oldalát cirógatta. A fiú sóhajtásokkal adta jelét annak, mennyire izgatja a lány érintése, s most ő fektette le az ágyra a lányt. Fölé hajolt, két kezét a lány feje mellé támasztva lehelt csókot kedvese ajkaira. Most ő lendítette át lábát a lány dereka fölött, hogy két keze felszabaduljon. A mellei fölött, ruhájának kivágását kezdte el cirógatni, s mikor érezte, hogy a lány libabőrös lesz, egyetlen ujjával vonalat húzott a lány mellbimbójáig. Megérezte, hogy kemény, képzeletében megjelentek a lágyan ringó halmok, melyek az általa diktált ritmusra mozognak. Másik kezével is vonalat húzott a lány másik mellének csúcsáig, egészen a nyakától, s csak óvatosan fogta tenyerébe a forró kebleket. Mindkettőt. El sem akarta engedni, csak csókolta a lány ajkait, s arra eszmélt, tenyerében szerelme melleivel, hogy képzelete messze jár.
A lánynak kellett visszazökkentenie a fiút. Kezével megfogta a fiú két kezét, s rászorította azokat a melleire. Ajkai párjáétól elváltak, s hosszú, mély sóhaj hagyta el torkát. Barátja a nyakára tévedt, apró csókokkal halmozta el azt, s egyre lentebb haladva, két tenyerében még mindig a melleket fogva ízlelgette a lány bőrét. Kihámozta a halmokat az azokat rejtő blúzból, ujjaival fölemelte őket, s nyelve hegyével érintette meg az egyik bimbót. A lány a jéghideg érzésre összerezzent, újra felsóhajtott, a fiú pedig mohón kapta be az egész halmot, s forró szájában finoman nyalogatta körbe nyelvével a csúcsot. Áttért a másikra: fogaival nagyon enyhén beleharapott a már hegyesen és kőkeményen előreálló bimbóba. A két mell között, a hasán keresztül indult lefelé. A szegycsont alatti kis gödröcskét végigcsókolta, nyelvével végigkóstolta, majd apró puszikkal halmozta el a lány oldalát is, ujjaival folyamatosan cirógatva kedvesét, akinek légzése percről percre nehezedett.
Nyár volt, csak egy könnyű szoknya volt a lányon, melynek megkötője oldalt volt – könnyedén kibontotta azt a fiú. Az elétáruló látványt először csak megbabonázva nézte, majd egy-egy ujjával a bugyi vonalát egészen a lány fenekéig végigsimította. Megérezte a lány vágyainak illatát, egy ujjával bugyin keresztül végigsimította a lány barlangjának bejáratát, s kéjesen nyalta le ujjáról a ráragadt nedvet. Fejét a lány combjai közé helyezte, s a belső combvonalakat leheletfinoman végigharapdálva érkezett el a lány forrón lüktető öléhez. Ziháló testének iszonyú vágyát csak tovább fokozta a vágy illatának közelsége, s az, hogy érezte, őt is nagyon kívánják. Először így nyalta végig a barlang bejáratát, mire a lány összes izma összerándult, feje hátrahanyatlott, s felismerhetetlen hangok hagyták el száját.
A fiú ajkai kiszáradtak, nyelvével nedvesítette meg azokat, s érezte ismét a lány ízét.
Óvatosan húzta le a lány alsóneműjét. Alatta a nedvesen csillogó, vértől vörös punci látványa tárult elé, amely még jobban felkorbácsolta a fiú vágyait. Már-már rávetette magát szájával a puncira, nyelvével a csiklót kóstolgatta, alulról fölfelé, időnként a barlang bejáratát is megízlelve. A lány egyre csak zihált, dobálta tagjait, csípőjét föl-el mozgatta a fiú szája alatt, hajába markolt, hüvelyére szorította a fiú száját, gyomorból jövő üvöltésekkel adta kedvese tudtára, jó úton halad. A fiú egy, majd két ujját a lány puncijába dugta, s ütemesen mozgatni kezdte azokat, s ezzel szinkronban nyalogatta a lány csiklóját.
A lány elvesztette az eszét, hörgött, zihált, kínjában maga felé húzta a fiút, megcsókolta, majd maga mellé fektette. Rávetette meztelen ölét a fiú csípőjére, türelmetlenül kezdte kioldani szerelme övét, sliccét, és gombját. Alsónadrágjából kiemelte a már keményen álló falloszt, melynek végén ott csillogott a fiú csillapíthatatlan vágyának bizonyítéka. Nyelve hegyével óvatosan lenyalta a cseppeket, s ajkain szétkenve ízlelte azt.
- Nagyon finom – lihegte a lány kéjesen.
Ujjaival ekkor óvatosan hátrahúzta a bőrt, s lapos nyelvével körbenyalta. Ajkai közé szorította ezután a lüktető fejet, s nyelvét a nyílásba dugta. Érezte, hogy szerelmének keserű-édes vágya hogyan terül szét szájának nyálkahártyájában, a fiú pedig mély sóhajokkal élvezte a lány ajkainak szorítását. Ezután a lány nyelve hegyével a tövétől kezdve fölfelé végignyalta a falloszt hosszában, majd a tetejéhez érkezve szájába engedte azt, de csak a fejét. Ezután lassan, nagyon lassan, kínzó tempóban, milliméterről milliméterre haladva csúsztatta be forró szájába a kedvese farkát, szorítva azt ajkaival, majd visszafelé kiengedte azt szájából, s ráfújta forró lélegzetét. A fiú összerezzent: fájdalom és gyönyör keveredett agyában, s szemét lecsukva zuhant vissza az ágyra. Ezután a lány egyre gyorsuló tempóban kezdte szopni a kezében tartott farkat, három ujját föl-le mozgatva rajta, szája mozgásával összehangoltan. Megfogta kedvese kezét, s rátette a saját fejére, hogy ezentúl a fiú diktálja a tempót: a fiú pedig határozott mozdulatokkal irányította a lány fejét föl-le, a farkán.
A fiú nézte. Összeakadt aztán tekintetük, a lány látta, hogy párjának tetszik, amit lát: mosolyogni kezdett, s nagyokat cuppogva ereszkedett rá újra és újra a falloszra. Egészen a torkában érezte a végét, érezte, ahogy a finom cseppek végigfolynak a szájpadlásán, a torkába. Felajzotta a helyzet, egyre vadabbul szopta kedvese már-már robbanásig lüktető faszát.
Felemelkedett, a srác mellé feküdt, felemelte lábait, s úgy kínálta fel magát a fiúnak.
- Gyere belém, és basszál meg, most rögtön! – hangzott az ellentmondást nem tűrő parancs. A fiú odahelyezkedett, a lány megfogta a fájdalmasan kemény dorongot, és csiklójához érintette.
- Nyomd meg… Kérlek… - szólt a koránt sem határozott, elfúló kérés. A fiú pedig megdugta a lány csiklóját, s a lány minden egyes mozdulatba beleremegett. Kis idő után a fiú már nem bírt magával, s a bejárathoz illesztette férfiasságát. Lassan, centiről centire ereszkedett a lány nedves forróságába, majd egészen tövig mélyesztette farkát a punciba. A lány elviselhetetlenül kéjes hangokat hallatott, s a fiúnak ezek egyre csak korbácsolták mit sem csillapodó vágyát. Lassan kezdett mozogni a lányban, majd egyre gyorsabban, a lány alsó ajkait harapta, ujjait a fiú hátába mélyesztette, amelyek vörös csíkokat hagytak maguk után. A lány felemelte fejét, beleharapott kedvese kulcscsontja feletti részébe, mire a fiú fájdalmasan felordított, majd elöntötte a gyönyör.
- Nem bírom már sokáig – hörögte.
A lány eltolta magától a ziháló fiút, hanyatt fektette, hátat fordított neki, s férfiassága fölé térdelt. Hirtelen ült bele a farokba, érezte, ahogy szétfeszíti izmait kedvese teret követelő vágya. Ütemesen kezdett mozogni, a fiú combjai mellett támaszkodott meg, s valamennyire felemelte csípőjét.
- Most mozogj bennem te is, emeld és ejtsd vissza a csípődet, basszál meg nagyon keményen! – kérte kedvesét, aki nagyon határozott mozdulatokkal tövig tolta minden egyes lökéssel a faszát kedvese testébe. A lány kimeredve hagyta, hogy a kedvese kefélje, s egy váratlan pillanatban ült csak bele teljesen. A fiú érezte a hüvely apró izomgyűrűinek egyre erősebb lüktetését és szorítását, attól félt, elélvez. A lány megérezte ezt, leszállt a fiúról, és az oldalára feküdt, közvetlenül a fiú mellé. Felemelte egyik lábát a magasba, fenekét fölemelte, hogy bejáratához teljesen hozzá lehessen férni.
A fiú mögéfeküdt, s berakta a faszát a lány puncijába. Így mozogtak, a fiú föl-le, a lány melleinek hullámzását ő diktálta. Hátulról előrenyúlt, s belemarkolt a himbálózó halmok egyikébe. A fiú ismét figyelmeztette a lányt: már nem bírja sokáig. A lány négykézlábra állt, s úgy hívta testébe szerelmét. A fiú mögétérdelt, belekapaszkodott csípőjébe, s vad, kemény mozdulatokkal dugta meg a lányt, tövig betolt farokkal, úgy, hogy érezte a lány méhének tompa szorítását farka fején.
- Jövökkkk… - hörgött a fiú, mire a lány felemelte felsőtestét, hogy a puncija izmai összefeszüljenek, s még jobban szorítsák kedvese farkát. A lány hátranyúlt, s átölelte a fiú nyakát, magához húzta. Fülét a szájára tapasztotta, egészen közelről akarta hallani, ahogy a fiú élvez. Amikor pedig a fiú teste egészen megfeszült, s csípője csak aprókat mozdult, a lány forróságot érzett testében. A fiú még sokáig nyögdécselt, amit a lány mosolyogva hallgatott végig. Lüktetéssel testükben egymás mellé heveredtek, a lány a fiúhoz bújt, s szemébe egy könnycsepp gördült. Boldog volt. Végtelenül boldog.
Beküldő:aston faszer


Szextörténet ajánló:


A szerencse fia


Tomi vagyok 16 múltam,és mint a korombeli fiúk én
is már sokat masztizok. A szomszédunkban lakik egy
nagyon csinos elvált nő, aki max 40 éves lehet. Nyá-
ron a kertben mnonokiniben szokott napozni, és a ke-
rítésen át már többszőr meglestem miközben keményen
állt a faszom. Ilyenkor aztán irány a fürdőszoba
ahol meztelenre vetkőzve maszturbáltam, miközben ő....

Barátnő Karácsonyra 1. rész


- Hé, Júlia! Mit szólnál ehhez? - emeltem fel egy rózsaszín blúzt. - Nagyon cuki – fordítottam meg, hogy barátnőm felé mutassam a ruha hátának csipkés felső részét. - De nagyon szexi is.
- Akkor lenne szexi, ha az eleje lenne csipkés – nevetett fel Júlia. - Legalábbis rajtam. Ami téged illet... a kevesebb néha több.
- Hé! - ráncoltam össze a szemöldökömet. - Nem is olyan kicsik a mel....

A camszex folytatása


Negyvenes, csinosnak mondott nő vagyok. Gyakran keresek fel olyan oldalakat
ahol camsexelni lehet. Kimondottan izgat ha valaki kiveri a faszát, miközben én
szétrakom a lábamat, és a csiklómat simogatom. Egy ilyen alkalommal egy fiatal
sráccal mutogattuk magunkat. Nagyon tetszett a formás fasza, ezért felvetettem
miután kiderűlt, hogy egy városban lakunk, hogy élőben is ....

Niki nénivel


Egyik délelőtt a suliban, szünetben megszólal a telefonom. Ismeretlen szám, felveszem, az egyik haverom anyja keres, hogy fel tudnék-e menni délután hozzájuk, mert a számítógépbe kéne beszerelni egy "meglepetést" a haver szülinapjára.
Megbeszéltük az időpontot és folytatódott a tanítás.
Délután kettőre ott voltam náluk, csengettem és felmentem hozzájuk. Az ajtó résnyire volt nyitva, ....

Megbasztak keményen


A Rio-ban kezdõdött. A Petõfi híd lábánál. Nem voltam az éjszakához szokva, véletlenül vetõdtem arra. Az egész estét egy nagy társaságban, de egyetlen szimpatikus sráccal töltöttem. Volt egy fura fazon, valamiért kilógott a társaságból. Mikor egyszer-egyszer felé pillantottam, mindig rajtakaptam, hogy engem néz. Ahogy fogyatkoztak az emberek, egyre kisebb csoportokat alkotva beszélgettünk, s egysz....

Más élvezi a nejem


Építési vállalkozóként a nyári időszak mindig nagyon zsúfolt. Ilyenkor igazán hajtani kell, ha azt akarja az ember, hogy jusson egyről a kettőre. Talán ezért sem örültem neki túlzottan, mikor anyám hívott, hogy igazán meghívhatnám magunkhoz Zolikát egy időre, mert most beszélt a tesójával telefonon, és az újságolta, hogy eléggé nehezen élnek, és nyaralásról szó sem lehet, pedig Zoli most is kitűnő....
Szextörténet címkék

jakt | anám | mindketten | ay papi | enzó |
Az oldalra beküldött szextörténetek, erotikus, és pornográf történetek a felhasználóktól származnak, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal! Ha az oldalon jogsértő, vagy egyéb okból kifogásolható történetet, szexuális tartalmú írást találsz, akkor azt jelezd a szerkesztőknek, és eltávolítjuk.