Fiatal barát „háziasítása” (házibaráttá avatása) és valószínűleg „szűzietlenítése” is


Egy másik vendéggel nem „csalattam meg magamat” illetve csaptam be Ágit a „Feleségem akarata ellenére megcsalt” című történetemben említett módon. Idősebb barátnőjének tizennyolc éves fia, Ervin, egy időben gyakran volt nálunk, vigyázott a gyerekekre, segítette Ágit a háztartási munkákban. Bíztattam Ágit, hogy csábítsa el a távollétemben, de akkor ő még nem volt hajlandó ilyesmire, pedig én gyakran meg-megcsaltam–csalogattam őt, többnyire az ő lelkes, előzetes vagy utólagos, minden alkalommal spontán elélvezéssel vagy őbenne időző farkamtól is támogatott elélvezéssel kísért beleegyezésével. (Csak eleinte sírt és féltékenykedett, félt, hogy ott találom hagyni, de lassanként megértette, hogy én akkor sem lennék bolond otthagyni egy ilyen szenzációs nőt, ha nem volnék bele fülig szerelmes.)

Nos egyszer mikor a konyhában időztünk az elcsábítatlanul maradt, egy kissé lányos arcú, nagyon aranyos ifjonccal, és az kiment egy pár percre, megkérdeztem Ágitól, akar-e a barátunkkal SZERETKEZNI, ezzel egyidejűleg vagy váltakozva pedig velem SZERELMESKEDNI (e két tevékenység technikailag nem különböztethető meg, csak pszichikailag). Lelkesen bólogatott, ezt mindig is szerette. Úgy bele tud feledkezni, hogy az ő számára már nem csak technikailag nincs különbség a szeretkezés és a szerelmeskedés között, hanem már pszichikailag sincs, és miközben szorgoskodunk körülötte, rajta, alatta és benne, arra a hosszabb-rövidebb időre a másik hímbe is beleszeret ő, kellemes féltékenységi bizsergéseket biztosítva ezzel férje nagy lelkének.

Mikor Ervin visszajött, Ági hirtelen levette a blúzát, nem volt rajta melltartó. Ervin teljesen elképedt. Ági remegő (de nem lógó!), nagyon izgató keblét előre feszítve felült a konyhaasztalra, feszes farmernadrágba csomagolt, izgató combokkal és férfibolondítóan kirajzolódó, csalogató háromszöggel valamint azzal a néhány centiméter hosszú függőleges egyenessel, amit a betüremkedő farmervászon rajzol ki képmutató módon, mintha bizony elrejteni akarná azt, ami alatta van, nem pedig felhívni rá a figyelmet. (Nem csak Isten útjai kiszámíthatlanok, az Ördögé is.) Ervin nem tudta, oda merjen-e nézni, de nem bírta levenni a szemét a más által feleségül vett két izgató kebelről és a farmernadrág szemérmetlen geometriájáról. A két klassz mell és a farmernadrág az ő nadrágjára is szemmel látható hatást gyakorolt, meg persze az enyémre is. Mondtam Ervinnek, hogy ami most jön, azt ne mesélje el senkinek, főleg az anyjának ne, vagy legfeljebb nevek nélkül, ha nem bírja magában tartani. Mivel csak állt ott zavartan, kidudorodó nadrággal, felszólítottam, hogy fogja meg Ági tenyérbemászó keblét, a jobb keblét, és símogassa, Ági attól élvezni fog. Ez meg is történt. Ervin csak bámult, biztos soha sem látott még ilyet.

„Kiveszem Ervin füyülőjét a nadrágjából, nehogy ott süljön el nekem, kár volna érte” – mondta Ági; óvatosan kigombolta a feszülő nadrágot és üggyel-bajjal előbányászta azt a még ártatlan de már szemérmetlenül az ő irányába meredező szép hosszú, fehér, a vége felé kiszélesedő élő, lövésre kész kemény lőfegyvert. Megbűvölve nézte. Annyira begerjedt a kezében szorongatott nemiszervtől, hogy elkezdte maga felé húzni – máris nyomta volna magába a szemérmetlenje! –, mert Ervin csak állt tétován, nem közelített kebelbarátnője bejárata felé. „Hé te, ne olyan mohón! – szóltam rá hölgyemre –, hát az én fütyülőmmel mi lesz? Az is mindjárt a szennyesbe küldi az alsónadrágját, a végén még majd el is szakítja. Különben se legyél türelmetlen, mindjárt meg lesz szűntetve a benned lévő hiányérzet, de még hátra van néhány előzetes mozzanat.” Engem is kigombolt, kivette az én lőfegyveremet is, és egy darabig két megtestesült férfiasságot szorongatott egy-egy kezével. Ettől is majdnem elélvezett a nőiessége. Megfogtam a másik keblét, most ketten símogattunk egy-egy fehérlő keblet, ettől e keblek tulajdonosa még jobban élvezett mint az imént, jó párszor. Ő attól is tud élvezni, ha a saját mellét símogatja, hát még ha két különböző hímnemű személy símogatja őket. Utána ketten egyszerre szoptuk és nyaltuk egy-egy mellét, mindegyikünk a „sajátját”, aztán helyet és keblet cseréltünk és szoptunk tovább mint két nagyra nőtt csecsemő, két óriási csecsszopó. Még jó, hogy nincs három mellük a nőknek, a harmadik mellre egyelőre nem akadt volna férfinyelv. Ági így is annyira élvezett, mintha három melle volna és mindegyik egy-egy férfiszájban. Csak az volt a nem-tökéletes ebben, hogy közben nem láthattam az arcát, pedig imádom nézni, ahogyan élvez, nagyon klasszul látni az arcán az orgazmus hatását. Emiatt harmadik Ágimell híján is jól jött volna mg egy hímjelenlét, de kénytelen voltam beérni saját magammal.

„Nyúlj bele a nadrágjába”, szólítottam fel Ervint, mert csak félénken ügyetlenkedett és még mindig nem mert semmit kezdeményezni. Minden bizonnyal szűz volt, de ezt úgysem vallotta volna be, ha megkérdezzük tőle. Ági előzékenyen kigombolta nadrágja felső gombját és lehúzta a cippzárt. Ervin belenyúlt a számára idegen és tiltott női alsótestet kínáló nadrágba, de úgy látszik, nem tudta, mit kell csinálni ott. Ági teljesen kiürítette azt a nadrágot, elővette belőle magát – a nadrág élettelenül, izgató geometriáját elvesztve rogyott a konyha kövére –, és ott ült előttünk a maga meztelen valóságában, minden női tartózkodást és szendeséget elvetve, hívogatóan szélesre tárt combokkal és el nem takart eltakarnivalókkal az evés céljait szolgáló, de jelenlegi céljainknak is éppen megfelelő magasságú konyhaasztalon. Azt mondta, hogy nem járja, hogy csak ő meztelen, és hogy le akar vetkőztetni minket, mert így „szégyeli magát”... Ez persze csak vicc volt, de Ervin komolyan vette, tehát az ő szempontjából ez alakoskodó füllentés volt, és én nagyon örültem, hogy Ági végre levetkőzi azt a fenenagy erkölcsösségét is, nem csak a ruháit, és legalább füllent, ha már hazudni nem szeret. Neki is látott a hímvetkőztetésnek. Szerelem ide, szerelem oda, először Ervint vetkőztette le, engem csak őutána... A hűtlen némberje! Szóvá is tettem neki a dolgot, de nem jött zavarba, azt mondta, hogy a vendégé az elsőbbség, és különben is ebben a pillanatban ő éppolyan szerelmes Ervinbe, mint énbelém, és igenis látni akarja, hogy mit rejt még a nadrágja azon kívül, ami már kiágaskodik belőle, várjak a soromra, az én nadrágom tartalmát már ismeri, sőt azt nem csak látásból. Később ezt álnokul „a szemére hánytam” neki, pedig valójában örültem mint majom a farkának, hogy legalább ilyen módon „felszarvaz”, ha már máshogyan nem is. Látható, hogy aki nálam perverzebb, az csal; mi ehhez képest a homoszexualitás, az állatokkal folytatott szex meg a többi ilyen marhaság? Imádom a feleségemet, és az a legfőbb vágyam, hogy megcsaljon. De Ági is perverz, mert ő még sokáig nem akart megcsalni engem ez után sem, hiába könyörögtem neki. Nem egy jó hapsi iránti vágyát hagyta kielégítetlenül így. Ez olyan, mint amikor a szadista, merő szadizmusból, NEM ÉS NEM AKARJA kínzásnak alávetni a mazochistát.

Ervin végre nógatás nélkül odanyúlt, tapasztalatlan kézzel, ahová még Áginak sem illik nyúlkálni, de Ági ettől is úgy begerjedt, hogy csuda, és sikoltott egyet. Ervin egy kissé megijedt ettől, nyilván sohase látott nőt élvezni. Megfogtam Ervin egyik ujját, odaigazítottam, ahová kell, és egy kicsit mozgattam, de aztán már csinálta ő azt magától is. Tanulékony a fiú. Ági egy pár perc múltán élvezett, behúnyt szemmel és hátraszegezett fejjel. Ilyenkor mindig azt akarja, hogy a csiklóélvezése közben mártsam belé gyorsan a tőrömet, hogy ez az élvezés megszakítás nélkül menjen át a másik fajta élvezésbe. Na most melyik farokra vágysz először, te rendíthetetlen női hűség?, gondoltam magamban, pedig ez már teljesen világos volt. Ági megfeledkezett rendíthetetlen női hűségéről: egy-egy kezébe fogta a két álló és fenyegetően rászegezett farkat, és persze az Ervinét húzta magába először. Haha! Most kibújt a szög a zsákból, pont azáltal, hogy bebújt a szög a zsákba, mármint a másik szög, nem a férjének a szöge, akibe ő úgymond halálosan szerelmes. (Különben ez tökéletesen igaz, ANNAK ELLENÉRE (!), hogy ő ezt folyton hangoztatja: hiszen tudjuk, hogy „Az asszony ingatag, hazug és csalfa lény ... hazug a szája, bármit is mond!” De Ági tényleg rettenetesen szeret, a kelleténél is jobban – ez nem női hazugság részéről –, mert én ekkora szerelmet már meg sem érdemlek, pedig én is piszkosul szerelmes vagyok őbelé. De hát mondtam, hogy nem szeret hazudni, ebből az egy szempontból ő nem nőies...

Mint a szituációból kiderül, nem csak a farkunk állt, mi is álltunk a konyhaasztal előtt, Ági pedig az asztal szélén ült, szélesre tárt és felhúzott lábakkal.

Ha ez az Ervin fiúcska szűz, akkor most visszavonhatatlanul elvesztette minden szűzességét és hamvasságát, azt aztán keresheti, soha többé nem fogja megtalálni, pedig pontosan tudható, hogy az én konyhaasztalomon és az én hitvesemben vesztette el... Persze bele is élvezett azonnal az én drága feleségembe, szerencsére nem kint, időnek előtte, hanem már tövig benyomulva. Ági akkorát élvezett, mint egy ház, még ordított is. Ervinke ettől megint megijedt és kirántotta továbbra is vaskemény dárdáját, de én derékon ragadtam, megfogtam azt a dárdát, visszanyomtam Ágiba, akibe csak egyet, az enyémet (volna) szabad nyomkodni, és derékon ragadva mozgattam befelé-kifelé szegény megrontott, bűnre csábított zöldfülű fiúcskát. Soha rosszabb erőszaknak ne legyen áldozata. Aztán már magától is tudta, mit kell tennie, mozgott mint annak a rendje. Ági egyfolytában élvezett, élvezett, megszakítás nélkül. Ez az ő specialitása, bár öt másik nőt is sikerült már eljuttatnom ilyen hosszantartó orgazmusig, de közülük hármat csak egyszer, egyetlen egyés mindegyikhez sokkal nagyobb erőfeszítés és több technikázás kellett.

Ervin belejött, kefélte az aranyos, kefélte az én Ágimat. Láttam, hogy mindjárt újra élvezni fog, erre én az utolsó percben gonoszul és szadista módon kirántottam Ágiból. Feljajdult, a farka a falra spriccentett egy nagyot meg egy kicsit Ágira, és én nyomultam be. Ági orgazmusa meg sem szűnt a férfiváltás másodpercei alatt. Tömtem, tömtem az én drága szerelmemet, késleltetni akartam a saját orgazmusomat, de persze nem sikerült, és belelőtt a fegyverem egy hatalmasat. Vistozott a kéjtől. Aztán visszaengedtem szegény Ervint, néhány perc múlva ő is belelőtt még egyet. Megvártam, míg egészen befejezi a lövöldözést, megint kihúztam Ágiból és elfoglaltam a helyét. Ági behúnyt szemmel élvezett egyfolytában, szerintem már nem is tudta ő azt, hogy ki van benne éppen; ezt persze később képmutató módon tagadta, de teljesen fölöslegesen, mert én nagyon örültem neki, hogy nem is tudja, ki van benne éppen...

Hirtelen eszembe jutott valami: „Ágikám, nem zavar, hogy noha most ugyanolyan szerelmes vagy ebbe az úrba, mint belém, még csak nem is csókolóztál vele, át se ölelted?” – „Tényleg, igazad van!” Leszállt az asztalról, szorosan magához ölelte Ervint, vadul csókolta, még azt is mondta neki, hogy "Szeretlek, nagyon jó veled!" Most már Ervin sem tétovázott, majd elolvadtak a szerelemtől, ez is borzasztóan izgatott engem. Félig leguggoltam és behatoltam éppen hűtlenkedő kedvesem teljesen elázott bejáratába. Aztán én csókolóztam vele, nekem is mondta, hogy szeret, közben Ervin farkát szorongatta. elbűvölten.

A térde alá nyúltam, felemeltem, belényomultam, és benne maradva, átvittem a hálószobánkba. Ervin jött utánunk felálló farokkal, már nem olyan tétován. Ági még út közben is élvezett, rajtam csüngve, aztán leültem és lefeküdtem vele az ágyra, én hanyatt, ő rajtam, és úgy csókolóztunk. Ági lehúzta magát a karómról, amire fel volt nyársalva, és farát felemelve és fölöttem illetve az ágyon térdelve jelezte Ervinnek, hogy mit vár tőle. Ervin megértette a pantomimbeszédet, odatérdelt, benyomult, és ki-be mozgott imádott férjén fekvő és szerelmesen csókolózó Ágiban.

Még egy pár óráig szórakoztattuk Ágit, egymást és magunkat, mindketten jó párszor belelőttünk még, aztán lelohadt a lelkesedésünk. Kimentünk a konyhába kávét inni. Ági kijelentette, hogy neki ez nem elég, és hogy ő most idehív valakit. Felállította Ervin farkát, beleült, fogta a telefont, tárcsázott, és így beszélt a távolba:

„Sándor, a múltkor maga tisztességtelen ajánlatot tett nekem a hivatalban, de megmondtam, hogy én nem szoktam megcsalni a férjemet. Tudom, hogy magának a szexben csak az a fontos, hogy felszarvazzon valakit. De ha maga hajlandó hármasban belefolyni a családi életembe, a férjemmel együtt, akkor most jöjjön ide, itt és itt lakok, és majd kezelésbe veszem magát, más szóval megcsalhatja velem ha nem is a férjemet, legalább a kedves feleségét.”


A VÉGJÁTÉK

A tag gondolkozott a drót túlsó oldalán. Nyilván azt gondolta, hogy egy ilyen intim kefélés után külön is le fog feküdni vele ez a túl erkölcsös kolleganő. Ebben tévedett. Különben is mi az öröm a felszarvazásban, ha nem is lehetséges kitolni a „marha férjjel”, mert az örül neki, ha jól megkefélik a párját?

„Sándorkám, tudom, hogy nem nagyon vonzó magának ez a perspektíva, de igazán megtehetné ezt a szívességet a kolleganőjének. Itt állok meztelenül, a férjem meg egy ifjú titán órákig keféltek lankadatlanul, szenzációs volt, de most már nem lankadatlanok, kávéznak, nekem meg a keféléstől nem csökken a libidóm, hanem fokozódik. Jöjjön ide, és ha sikerül túlszárnyalnia a férjemet, akkor úgy érezheti, hogy bizonyos értelemben felszarvazta. Például mindjárt nyalhatna engem tudja hol, azt ő nem szereti csinálni, pedig szívesen kipróbálnám. Nem fogja megbánni, én még sokkal jobb nő vagyok, mint azt maga gondolja. Igaz, Tibor?” – fordult hozzám.

Belekiabáltam a telefonba: „Igaz! Ági a legszenzációsabb nő a világon. Mit kéreti magát, maga pancser!”

Fél órán belül ott volt a tag. Ági addig bekapott valamit, aztán maszturbált előttünk a konyhában. Ettől megmerevedett a dárdánk, de nem nyúltunk Ágihoz, ott lesz neki mindjárt a pihent farok.

Bejött Sándor, elég jóképű, sportos ember. A kezét nyújtotta, de azt mondtam neki, hogy majd ha benne lesz a feleségemben, akkor jöhet az illem, a bemutatkozás, egyelőre öltse föl az ádámkosztümöt és lásson munkához. Levetkőzött, Ági leült az ágy szélére, széttárta a combját. Sándor odatérdelt és nyalta. Ervinnel meztelenül odaültünk az ágy egy-egy oldalára, gyönyörködünk a látványban, és kávéscsészével a kezünkben tárgyaltuk legfrissebb élményeinket. Megint felállt a farkunk, de egyelőre nem zavartuk őket, hadd mélyedjen el egymásban a két kolléga, csak Ervin kezdte nyalni Ági egyik hullámosan lebegő, férfibolondító mellét, én meg a másikat símogattam. Ági rengeteget élvezett, vonaglott a kéjektől. Jó volt, hogy kényelmesen gyönyörködhettem benne, semmiféle saját energiaigényes tevékenységtől nem zavartatva. Aztán Sándor térden állva megcsalta a feleségét, miközben mi Ági kebleit nyaldostuk. Sándor belelőtt Ágiba, Ági óriásit élvezett. Most már kezet fogtam Sándorral, Ervin is, bemutatkoztunk. Kefélte, tömte jó fél óra hosszat, Ági halkan sikongatott. Még egyszer mi ketten is élveztünk benne és vele, aztán Ervin és Sándor felöltözött, mindkettő csókolózott egy kicsit a rajtam ülő, karómba húzott Ágival, velem kezet fogtak, Ágival mellet, és mint akik jól végezték dolgukat, eltávoztak. Tényleg jól végezték. Ági nagy puszit nyomott a homlokomra és csillogó szemmel azt mondta: „Kösz! Állati jó volt! Most már megkegyelmezek neked, felöltözhetsz te is.” Így tettem, de még utoljára élveztem benne egyet. Utána elmentünk egy vendéglőbe, evés közben udvaroltam neki, ő meg dícsért: „Te vagy a legjobb férj!”

Az olvasó talán hiányolja történetemből az obligát szopást. Sajnálom, de azt az én Ágim nem szokta csinálni és nekem sem hiányzik.

Beküldő:Jó Férj


Szextörténet ajánló:


Kisöcsi nagy fasszal


Egy kicsit perverz történetet szeretnék elmesélni, ami velem meg az öcsémmel történt meg. Az öcsém fiatalabb nálam 2 évvel. Akkor már észrevettem rajta, hogy sokszor rajtam felejti a szemét, főleg amikor estefelé már csak egy átlátszó hálóing volt rajtam. Nem tanúsítottam különösebb jelentőséget a dolognak, csak tudomásul vettem, hogy kezd felnőni. Egyszer kétszer rajtakaptam, hogy leskelődik a....

Nagyanyám és Dóri


Dórikám, fejezd be a hisztit, el kell mennem arra a konferenciára, így csak a nagyi tud rólad gondoskodni.
- De 17 vagyok, mi szükség felvigyázóra? Amióta apával elváltatok annyira megváltoztál.
- Nyugodtabb leszek és kész. És éppen mert apáddal elváltunk, kell a munkámra jobban figyelnem. Ketten maradtunk, és egyedül kell előteremtenem a pénzt, ami kell a háztartásra.
- Jól v....

Egy kis ribanc kalandjai 1.


Nyár volt, a szünetet élveztem, amikor felhívott a barátnőm, hogy menjek át. Mivel két utcával arrébb lakott, így elindultam gyalog. Amikor odaértem becsöngettem (lakóparkban laknak) és felvette a bátyja.
- Szia Boti, Márti vagyok. Beengedsz?
- Persze, máris nyitom.
Bementem és mire odaértem Zsófi (a barátnőm) ugrott a nyakamba és üdvözölt. Bevezetett a házba és felmentünk a s....

Erőszakos szex a buszon


Épp megint összevesztem a barátommal, és úgy döntöttem, felszállok egy buszra, akárhova is megy. Felszálltam az elsőre, ami arra jött. A sofőr középkorú, szigorú pasasnak tűnt. Rám szólt, hogy gyorsan keressek egy üres helyet, és üljek le. Már láttam, hogy ez jó szórakozás lesz.

Nem hiszem el, hogy a barátom már megint megcsalt. Most aztán visszaadom neki!

Elnéztem a....

Excsajok - újévi kefélés


Hétfő volt épphogy kihevertem a szilveszteri fáradalmakat. Sose gondoltam hogy ez a nap még jól is végződhet. Nem voltam ugyan másnapos, de fáradt voltam, hisz nem aludtam túl sokat. Épp a postára mentem be, amikor füttyentést hallottam mögülem. Megfordultam és leesett az állam a meglepetéstől. A volt barátnőm volt az, akit majd három éve nem láttam. Annak idején nem voltunk sokáig együtt, és soká....

A barátnőm megdugott


Sziasztok, Donkopil vagyok! Ide is írok egy két történetet, meleg illetve bisex témában. Remélem tetszeni fog.

Barátnőmmel, Mártival már évek óta együtt élünk. Dacára annak, hogy sokan féltettek minket mivel ő 8 évvel idősebb nálam. Most a 40-es évei második felében jár, rövid szőke haja van, szürke szemei és kissé telt alkata. Szexuális téren is az első pillanattól kezdve megvolt k....Szextörténet címkék

gyár | suli buli | világossá vált | a szomszéd srác | legos |
Az oldalra beküldött szextörténetek, erotikus, és pornográf történetek a felhasználóktól származnak, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal! Ha az oldalon jogsértő, vagy egyéb okból kifogásolható történetet, szexuális tartalmú írást találsz, akkor azt jelezd a szerkesztőknek, és eltávolítjuk.