Gyönyörzuhany


A víz lágy kellemesen simogató zuhatagként folyt végig a fiú testén, lemosva arról az egész napi fáradságot és nyugtalanságot. A vízcseppek kopogása minden zajt elnyomott nyugalmat és megbékélést hozva a zuhanykabinra és környékére, elszakítva azt a külvilágtól. Nem is vette észre, hogy valaki belépett mellé és csendesen bezárta az ajtót, annyira elmerült a víz lágy hulló hangjaiban fejét hozzá támasztva a kabin ajtóval szemközti falának. Egy pillanatnyi ijedelemmel vette tudomásul, amint egy lágy kéz finoman a hátához ért de igazából fel sem fogta, mi történik körülötte. Akkor tudatosult benne mindez igazából, mikor eme kéz gyengéden fel csúszott a hátán és a vállán megpihenve, egy kis szorítás kíséretében megfordulásra kényszeríttette, hogy így szembe kerüljön az ajtóval. Még arra sem volt ideje, hogy kinyissa szemeit és már egy finom édes ízű ajak csókot lehelt szájára.

Az első megdöbbenés igazából akkor érte, mikor szemét kinyitva pont azt látta ott, amire mindig is vágyott és áhítozott. Teljes pompájában és gyönyörű meztelenségében ott állt előtte álmai nője, kit minden nap akár órákon át is figyelhetett anélkül, hogy bárki megrótta volna érte hiszen ott ült az előtte lévő padban. Gyakran ízlelgette orgona parfümjének illatát és áhítozott egy-egy csókja után, amint elképzelte, milyen ízű lehet azon cseresznye vörös ajkak érintése. Ám ezen dolgok tudatosulása közben egy újabb de az előbbinél kicsit mélyebb csók csattant, de ekkor már a lány nem távozott el messzire, hiszen balkarjával átkarolva a fiú nyakát hosszabb időre oda láncolta magát a fiúhoz.

A csók ismét frenetikus élmény volt, ám ekkor már nem csak az ajkak érintése volt kellemes, hanem mély kéjes érzést indított el a benne, amint az a virgonc kis nyelvecske átcsúszott a szájába, s ott izgató táncába kezdett. A lány jobb karjával meg ragadva a fiú bal csuklóját gyengéden felvezette annak karját a lány hátára, így erőszakolva ki belőle azt, hogy karolja át, de mivel az még mindig a meglepetés hatása alatt volt, így egy pajkosabb mozdulattal lecsúsztatta a kezét a lány fenekére. Majd jobb kezét felemelve ott hagyta a fiú karját és kezével megdöntve annak fejét jobbra, hogy még mélyebben tolhassa át nyelvét a fiú szájába.

A teljes meglepődés és értetlenség helyét átvette az ösztön és az élvezet áhítozás által hajtott mozdulatok sora. A fiú jobb karjával átkarolta kecses támadójának derekát és erősen magához húzta de nem ütközött tiltakozásba. Inkább kicsit pajkosabbá vált a gaz betolakodó és nyelvét enyhén félénken kezdte vissza húzni, mintha csak hívogatná a másikat, hogy vegye át a kezdeményezést. Az enyhén vadabbá váló és mélyülő csókolózás hatására a lány mellbimbói egyre keményebbek lettek, mígnem mint két tőr hegye úgy szúrtak mintha csak megpróbálnának az ellenfél testébe hatolni. A gaz csábító egy kicsit eltaszítva magától áldozatát hátrált de csak annyira hogy ne kerüljön ki a karolásból, de eléggé messze ahhoz, hogy keze megint akcióba lendülhessen.

Lenyúlva kettőjük teste közé lágyan megfogta a meredező férfiasságot és gyengéden masszírozni, és cirógatni kezdte, hogy még jobban felhúzza ellenfelét. Ki mindezt a csók megszakításával és nagyon mély levegő vételével jelezte tetszését eme akció iránt. A fiú keze is el csellengett a lány derekáról és fenekét végig simítva lassan annak hasa felé vette az irányt mikor elérte köldökét egyenesen lefelé haladt tovább, míg el nem érte a gyönyörök forrását. Ekkor benyúlva a puha combok közé , hogy ő is felhúzza a lányt gyengéden masszírozni kezdte annak punciját, apró köröket leírva hol gyengéden hol kicsit erőteljesebben. Ujjának hegyével érezte, amint a nagy ajka lassan duzzadni kezdenek, s az izgatás hatására a csiklója enyhén kezd kiemelkedni és körről körre egyre keményebbé válni.

A lány szívverése felgyorsult és száját apró résre nyitva mélyebben és erőteljesebben kezdett lélegezni. Szemét lecsukva erőteljesebben fojtatta az izgatást melyre válaszul ő is erősebb és mélyebb körözést kapott, melynek hatására már arca is elkezdett egyre pirosabbá válni. Majd egy erősebb szorítással jelezte áldozatának, hogy itt a vég lassan pár percnyi mélyülő és egyre intenzívebbé váló két majd három újjal való körözés hatására a lány már nagyon mélyen és szaggatottan vette a levegőt és folyamatosan erősebben, és kéjesen durvábban folytatta a fiú kényeztetését. Oly mélyen és egyre gyorsabban vette a párás meleg levegőt, hogy mell már nem himbálóztak, hanem a mellbimbói szinte szabályos köröket írtak le. Egy nagyon erős szorítással jelezte a fiú irányába, hogy egyre közelebb kerül a csúcshoz és ezen mozdulattal abba is hagyta a fiú izgatását. Egyre kevésbé volt ura a testének ezért a fiút átkarolva a vállainál teljes testel nekidőlt a mellkasának. Légzése egyre rendszertelenebb lett hol szapora és felületes hol mély és lassú valamint ezeknek káoszszerű kavalkádja. Oly erősen szorította magát áldozatához, hogy szinte felső testét egy bele olvasztotta a fiú mellkasába, mellbimbói pedig, mint két rubint már fel-fel sértették a bőrt. Homlokát a fiú vállára helyezte hol szinte megperzselte a bőrt oly meleg volt.

- Kérlek – nyögte levegőkapkodás közben – kicsit durvábban még!

Lehelete szinte égette a fiú bőrét, s már nem nagyon bírta magában tartani annak jeleit, hogy már milyen közel jár a kielégüléshez. Egyre gyakrabban jutott ki már vérvörössé vált ajkai közül egy-egy apró sikoly. A szakadozó levegővétel és a nyögés hatására a fiú már tudta, csak másodpercek kérdése a totális orgazmus. Két újával a nagy ajkakat dörzsölte, míg középső újával a csiklót közvetlen közelét izgatta. Mikor a lány szaggató lihegése már egyre nagyobb időközökre akadt el, és izmai kezdtek egyre jobban megfeszülni, egy végső kegyelem döfésként a fiú már semmi mást nem csinált, csak középső újával a csiklót és apró környékét dörzsölte, mígnem egy pillanatra csak fogta és újbegyével közvetlenül a csiklót gyengéden, de még is kicsit vadul megnyomta és erőteljesen egy kört rajzolt vele. A lány testében szinte érezte, amint apró hullámokban indul el az élvezés, a lány körmei kicsit bele mélyedtek a fiú hátába, de ez mindkettőjükben csak fokozta a kéj szintjét.

A hullámzás egyre erősebb lett olyannyira hogy a lány már lábujjhegyre emelkedett és mintha egy tűzvihar söpört volna végig a csiklójából kiindulva egész testén. Mintegy végtelennek tűnő pillanatra egész teste megfeszült minden izma szívta magába az orgazmus hullámait melyek teljesen el csendesültek ennek köszönhetően. Teljes testel a fiúra rogyott aki még mindig dörzsölgette csiklóját de ekkor már csak oly gyengédséggel hogy szinte nem is érintette azt.

- Kö…szö..nöm – mondta ki eme szavakat miközben alig kapott levegőt-

A fiú abba hagyta az izgatást és a lány hóna alatt átkarolva tartotta elernyedt testét, mindez pár másod percig tartott csak. S mint hamvaiból támadó főnix új erőre kapva lábait megszilárdítva újra talpra ált bár még nagyon ingatagon az orgazmus minden sejtjét elöntötte sőt túlcsordult. De erőt vett magán.

- Akarlak! Most!

A fiú kezei lassan lesiklottak a lány hátán végig cirógatva annak bársonyos bőrét és megálltak a fenekénél. Mindkét kezével erősen megmarkolta a lány fenekét és egy kicsit behajlította lábait és térdeit finoman bevezette a lány még mindig enyhén remegő lábai közé. Aki a nyakát átkarolva erősen hozzásimult a fiú testéhez és megtartotta magát, míg az felegyenesedett. S eközben lábával körül kulcsolta a fiú testét. Aki megfordult és a lány hátát a falnak támasztotta. A csábító érezte amint a kemény férfiasság még mindig nem vesztett erejéből. Testét kicsit megemelve az egyik kezével, lenyúlt és finoman beigazította a kéjtől és vágytól szinte lüktető hímvesszőt, hogy pont a vaginája alá kerüljön, és lassan beeresztette azt a testébe. Apró mozdulatokkal engedte magába a kemény hímvesszőt. Eme mozdulatsort mindketten elég hangos nyögések közepette hagyták megtörténni.

Bár a zuhany langyos vize még mindig, mint meleg nyári eső simogatta testüket a fiú érezte, amint a gyönyörök kamrája befogadja férfiasságát, szinte lángforró kéj nedv folyt végig rajta. A behatolás minden milliméterét, mint egy-egy külön orgazmust élvezte, a finom lágy lassúság amint az a gyönyörűség lassan elnyeli leírhatatlan érzés volt számára, mint maga a tökéletes beteljesülés. Ez volt, amire már nagyon hosszú ideje áhítozott és most megkapta most megteheti, a gyönyör egy külön csúcs fokát élte át amint teljes férfiasságát elnyelte a lány és érezhette amint mindene benne van. Nagyon lassan kezdett csak el mozogni, a fiú először csak pár millimétert engedett kicsúszni, nehogy elillanjon a pillanat, majd egyre többet és többet. A lány körmei belemélyedtek társ hátába, amint a még véget sem érő orgazmust már követte a következőre való felkészülés, és a gyönyör, melyet a fiú szerszámának mozgása váltott ki belőle. Mely minden egyes mozdulattal újra közelebb kergette az orgazmushoz, egy újabbhoz. Mindeközben több csókot is váltottak, a lány ajkai szinte izzottak és egyre forróbbak lettek amint ismét jobban és jobban élvezte a szeretkezést. Amint megint elkezdett lángolni a lány teste már nem bírt csókolni és szinte levegőt venni sem csak nyögött és zihált. A körmei mélyebbre fúródtak a puha bőrben, és lábai szorítása egyre erősödött. Kezdte megint eszét veszteni a fantasztikus érzéstől melyet a szeretkezés nyújtott neki.

- El… fogok… menni.. –nyögte küszködve - él… vezz… velem!

- Jó.- zihált a válasz.

A fiú minden akaraterejét összeszedve próbált még pár másodpercet nyerni. Az egyik pillanatban olyan érzés fogta el mint ha lány belül remegni kezdene de ez kívülről még nem volt látható, ennél a remegő hullámzó cirógatásnál és szorításnál jobbat még soha nem érzett.

A lány izmai megint megfeszültek és egy hatalmas hullámmal tört elő belőle megint az orgazmus, nagyobbal, mint az első. A hüvely izmai hihetetlen erővel szorították meg a fiú éppen tövig bent lévő férfiasságát mely így elkerülhetetlen elélvezést okozott nála abban a pillanatban amint ez a szorítás gyengült. Hatalmas nyögés és ordítás közepette élveztek el mind a ketten, bár elélvezett a fiú de még mozgott, hogy a lány orgazmusát meghosszítsa még egy kicsit. A görcsös szorítás és karmolás egy szempillantás alatt szinte szertefoszlott és megint elernyedt a lány minden izma.

A fiú még tartotta magát valamennyire és minden erejét összeszedve még képes volt rá, hogy a hátát a falnak vetve lassan lecsússzon a zuhany kabin padlójára és valahogy leüljön. Ám még ekkor is teljesen benne volt a lányban, aki teljes testével neki dől szinte végtagjait sem tudta mozdítani a gyönyörtől. Agya minden zugát az élvezet töltötte meg s teljesen be is fedte azt egy rózsaszín lepellel. A fiú is akkor át élvezett, hogy férfiassága nem kókadt le hanem még mindig keményen ált a lányban és rángott meg-meg ütve ezzel a lány hüvelyfalát. Aki ettől mintha kis orgazmusok sorozatát élte volna át meg-meg rándult egész testében, amint érezte magában a fiú mozdulatait. Ott ültek teljesen egymásba fonódva a lány a fiú vállára helyezte homlokát és az élvezet és az álom között vergődve kapkodott még mindig levegőért bár szívverése lassan csendesült és légzése is kezdte felvenni a megszokott ritmusát. A fiú is elfáradt azzal, hogy a lányban maradt a saját élvezését is elnyújtotta és míg karjai a lány hátán pihentek és tartották nehogy eltávozzon onnan, lassan reá is az élvezet keltette álom gyengéd takarója települt.

A fiú lassan nyitogatni kezdte szemét nem tudta mennyi idő is telt el a zuhanyzás elkezdése óta. Amint eléggé magához tért rögtön pásztázó tekintete a lány keresésére indult de semmi nyomát nem találta gyönyörű támadójának. Nem tudta eldönteni, hogy igaz volt vagy csak a fáradtság és a meleg víz hatására keltett álom volt-e? De akkor ott nem is akarta tudni igazából csak lehunyta szemét újra és élvezte a víz kopogását és remélte, hogy nem csak álmodott. De ha mégis akkor ez volt a világ legszebb álma, és a legjobb is.


Szextörténet ajánló:


Feleségem fotózása és kefélési


Feleségem fotózása és kefélési

Amikor elkészült a kégli amit nyaralónak hívtunk sokszor elment az anyjával két három hétre "pihenni" ami szerintem mindig idegenekkel való kefélést jelentett.Az egyik ilyen kirándulás után véletlenül elszólta magát és ezáltal tudomásomra jutott a félrekefélései amit azzal toroltam meg,hogy kikötöttem a kezeit és a lábait és kényelmesen elkezdtem kefélni....

Karcsi és Niki VI. - A webcam szex


Karcsi és Nikoletta laptoppal ment este az ágyba. Az új kedvenc elfoglaltságuknak készültek hódolni: orálszex miközben élő webkamerás pornót néznek. Volt azonosítójuk és néha csevegtek is a szereplőkkel. Gyakran adakoztak nagylelkűen. Nikoletta volt az első. Megtámaszkodott egy párnán, a laptopot a hasára tette és egy francia pár élő előadását nézte, miközben Karcsi a punciját nyalta. Miután elélv....

Csokit vagy csalunk - durva csoportszex


Hülyén éreztem magam, amiért nem öltöztem be a Halloweeni bulira. Ami azért fura, mert pont azért nem vettem jelmezt, hogy ne nézzek ki idiótán. Csak azért mentem el oda, hogy felszedhessek valakit. Azt reméltem, erre nagyobb esélyem lesz, ha nem veszek fel semmilyen nevetséges jelmezt. De mikor megérkeztem, láttam, hogy én voltam az egyetlen, aki nem öltözött be; a ház tele volt mindenfélével a v....

Crossdresser álom


Sziasztok! Ramona vagyok 22 éves, mindennapjaimat srácként élem de van egy titkos énem aki minden áron nőként akar viselkedni. Sokszor álmodoztam arról milyen lehet szexben a női oldal, milyen amikor alárendeltként jól meg dugnak.

Elkezdtem női ruhákat venni, beöltözni csajnak, bájologtam a tükör előtt. Regisztráltam egy meleg társkereső oldalra, és egy kedves sráccal el kezdem cha....

Profi szexmasszázs


Mint a mesében, egy életem egy halálom…
Eldöntöttem, hogy kipróbálom.
A környékünkön működik egy színvonalas, vendégeit megválogató, kellemesnek mondott testápoló stúdió, amelynek szűk kapacitású e-masszőr részlege is van, e mint erotikus…
Egyik hétvégén felkerestem az intézményt, ahol a recepciós pár perc türelmet kért, amíg a munkatársait az adott helyiségbe küldi. Nem sokka....

Az análkúp készlet


Miután hozzá szokott, hogy fenekében testidegen dolgok fordulnak meg (ujj illetve ujjvibrátor), úgy döntöttünk ideje felkészíteni a fenekét a farkam befogadására. Ehhez egy análkúp készletet vettünk igénybe.

A csomag három részből áll; a hosszukban illetve vastagságukban térnek el egymástól. Mikor megmutattam neki az új eszközöket kissé morcos volt, mert nem vittem magammal vásároln....
Szextörténet címkék

kate | elveznek belem | maszti | kutyával baszni | romantika |
Az oldalra beküldött szextörténetek, erotikus, és pornográf történetek a felhasználóktól származnak, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal! Ha az oldalon jogsértő, vagy egyéb okból kifogásolható történetet, szexuális tartalmú írást találsz, akkor azt jelezd a szerkesztőknek, és eltávolítjuk.