Csajos titkok


Másnap délben ébredtünk, egymás mellett, ölelve, szorítva a másikat. Belenézve abba a gyönyörű szempárba újra éreztem ágyékomban a bizsergést.

Szokatlan érzések, gondolatok kavarogtak bennem. Itt van egy hús-vér nő, aki a barátom lett nagyon rövid idő alatt, akit megszerettem, és akivel végig szerelmeskedtem az egész éjszakát. Ráadásul élveztem minden egyes pillanatát mind testben, mind lélekben.
Most hogyan tovább? Vajon ez csak az "egyszer megtörtént" kategóriába fog tartozni? Vagy esetleg Ő is ugyan ezeken vívódik, mint én? Szorongás vett erőt rajtam.Ahogy néztem álomittas arcát, ugyanazt a kételyt véltem felfedezni tekintetében.

- Reggelizünk? - kérdeztem kis idő múlva csendesen, mosolyogva.
- Éhes vagyok... - felelte, miközben felkönyökölt mellém - de másra!
Bár karjaim közé bújt, mint egy kisgyermek, mégis érződött a bizonytalansága.
- Mire is?
- Rád, Lili - komolyodott el, ahogy felém fordult. Pillantásával megragadta a tekintetem, én pedig kezdtem elsüllyedni tisztán csillogó kékségében. Elöntött a melegség. Szinte éreztem, ahogy végig hullámzik a testemen. De ez a melegség nem fizikai érzet volt, sokkal inkább érzelmi, lelki. És elmondhatatlanul gyengéd.
- Megbántad? - újra feszült volt a tekintete. Éreztem, lélegzetét
visszafojtva várja a válaszom.
Képtelen voltam megszólalni. Szerettem volna belekiabálni a világba, hogy - NEM, nem bánok semmit , - de egy hang sem jött ki a torkomon. Válaszul csak megráztam a fejem és magamhoz szorítottam. Nem tudom megmagyarázni, de soha nem gondoltam, hogy egyszer majd megérint mélyen legbelül egy nő szépsége, kedvessége, de Ő megérintett. Ahogy öleltük egymást, arcomat simogatta megkönnyebbült sóhajtása.
- Annyira féltem, hogy megbánod! - mondta csendesen.

Keze rákulcsolódott kezemre, behunyta szemeit, ahogy hozzám hajolt és megcsókolt. Gyengéden, nem követelőzően. Álomittas volt ajka íze, de mámorító. Körberajzolta nyelve hegyével a szám, egyszer, kétszer, ki tudja hányszor, fogai közé csippentette felső ajkam és kicsit megharapta. Kibontottam kezem kezéből, a tarkójára csúsztatva beletúrtam a hajába. Nyelve már nyelvemet simogatta, kezébe vonva arcomat. Teste forró volt, ahogy rám borult. Lélegzete kapkodóan gyors, bőre tűzként égetett, csókjaitól izzani kezdtem…
Ujjam hegyével végig siklottam a hátán, gondosan követve gerince vonalát, simogatóan, lágyan mintha egy parányi tollpihe lenne a kezemben. Érezhető volt testének reagálása, borzongott, ahogy tollpihe-érintésem járta végtelen útját. Kicsiny mellbimbója keményen meredezve nyomódott mellemhez, éreztetve vágyát.
Lángoltam. Tűzként égetett a szenvedély, mire csak Ő volt a megoldás!

Teste, lelke, egész lénye... Elveszítettem a fejem. Teljesen. Beleolvadtam ölelő karjába, elmerültem csókja zamatában, reszketett az egész bensőm. A női forróság szinte kínzó volt már, ahogy vérrel teli, duzzadt szeméremajkaim közül kicsordult. Érezni akartam őt. Érezni, ahogy gyengéd, de mégis határozott kezével simogat, ahogy elmerül bennem, ahogy izmaim megfeszülnek ujjai körül. Kívántam őt. Őrjítően. Nyelve elkalandozott, érintve nyakamon azt a kicsi gödröt, hajának illatával simogatva érzékeimet. Mellbimbóim meredezve várták kényeztetését. Lassanként haladt, nem kapkodott el semmit. Behunyt szemem szinte látta, ahogy testem pontjain tüzet gyújt minden mozdulata.
Megfogtam a kezét, és mozdulatommal kértem, érintse meg forróságomat, érintsen meg végre.
Nem ellenkezett. Ujjbegyével közeledett, s én szinte felsikoltottam a kéjtől, a mámortól, amit érintése okozott.

Már mindenem lüktetett, hallottam szívem egyre szaporább ütemét.
Tatam ... tatamtam ... tatamtam ...
Zsana érezhetően élvezte a kínzást, végig csókolta a hasam, combom külső oldalát, végül térdemtől kezdve a combom belső oldalán haladt felfelé. Beletúrtam hajába. Kapkodó lélegzettel suttogtam:
- Akarlak, kellesz nekem!!
Szépséges tekintete megsimogatott, majd belecsókolt nagyajkaim közé. Fénylően keménnyé vált kis dombocskámat nyelvével, körkörös mozdulatokkal kezdte el kényeztetni. Ujja hegyét végig vezette nedvesen csillogó szeméremajkaim között, utat keresve a bejárathoz. Körbe simította, megmerítette bennem. Testem remegve várta az ismétlést, de Ő másként gondolta. Átölelte a combjaimat és száját ráfeszítette izzó nyílásomra. Nyelvét mélyen magamban éreztem. Megrándultam a kéjtől. Lélegzetem szaggatottá vált. A feje alig-alig mozdult, a nyelve is csak bennem és alig érezhetően.

Viszont szorításából nem engedett. A testemnek már nem voltam ura, csípőm Zsana minden apró mozdulatára reagált.
Édes gyötrelem volt ez! Tudtam, hogy csak a vágyakozásomat fokozza, de kielégíteni még nem akart.
Egyre gyorsabb ütemben mozgattam a csípőm, ahogy közeledni éreztem a gyönyörteli orgazmust, de akkor Zsana kihúzta nyelvét és újra rátapadt klitoriszomra. Morzsolgatta az ajkai között, szívta, mintha cumit szopogatna szájában. Összezárta két ujját, és nagyon óvatosan belém nyomta... nagyon mélyen!!
Nem bírtam tovább. Teljesen rácsúsztam kezére, és vad táncba kezdtem. De Ő továbbra is megfontoltan játszadozott velem. Amikor közeledett a robbanás, abba hagyta.
Ontottam magamból gyönyöröm nedvét, de nem volt ideje szétkenődni a lepedőn.

Remegtem, égtem, fáztam. Annyira kívántam már a kielégülést. Újból kezdve nyelve körbe-körbe járva dombocskám körül, ujjait mélyen belém nyomva folytatta, amit előtte abbahagyott.
Nem erőltettem tovább a mozgást, engedtem, tegye azt, amit Ő akar.
Zsana csak erre várt. Egy kicsit kényelmesebben elhelyezkedett a lábaim között, és éreztem, még mélyebbre hatol barlangomba! Olyan csiklandós érzés volt eleinte, de azután megérintett valamit, ami végleg átszakította bennem a gátat. Felsikoltottam, ahogy ezen az egy ponton játszadozott. Éreztem, végem van. Apró hullámok indultak el a tarkómtól, egészen az ágyékomig, majd vissza. Elgyengültek a kezeim és lábaim. A gyönyör úgy jött, mint az orkán. Váratlanul, romba döntve minden addigi elképzelésemet az orgazmussal kapcsolatban. Megfeszült a testem, a kielégülés gyönyörét érezve mindenhol: a hasamban, a fejemben, a szívemben.
Éreztem és élveztem a görcsös rándulásokat, amint újra és újra végig hullámoznak a testem.
Hosszú percekig tartott, míg újra visszakerültem a valóságba. Szinte sírtam a gyönyörtől…

Zsana nagyon gyengéd volt, tekintetében látható volt az öröm, mennyire élvezte ő is, hogy megmutatta azt, amit eddig még egyetlen férfinak sem sikerült: az igazi GYÖNYÖRT.
Felsiklott mellém, és még mindig remegő testemet karjaiba vonta.
Behunyt szemeimre apró csókokat rejtett. Kicsordult a könnyem a boldogságtól, olyan meghitt pillanat volt ez!!!
- Szeretlek Lili, érted? Szeretlek! - súgta csendesen a fülembe. - Most már tudod, mit jelentett az, amit tegnap este mondtam.
- Igen, tudom. Tudom és érzem. - sóhajtottam.

Be kell vallanom, nem volt erőm akkor, hogy ugyan ezt a gyönyört ajándékozzam Neki. Csak feküdtünk egymás karjaiban, hosszú-hosszú ideig. Talán el is aludhattam, mert amikor kinyitottam a szemem, már nem volt mellettem. Nem volt sehol.
- Kicsi? - kiáltottam. - Hol vagy?
De nem érkezett válasz. Körbe néztem, és az asztalon egy kis papírlapot találtam, az Ő gyöngy betűivel: Leszaladtam vásárolni. Sietek. Szeretlek!

Megnyugodtam. Egy pillanatra olyan üresnek tűnt minden. De ugyan akkor jó volt ez a magány. Végig gondolhattam az elmúlt pár órát, a gyönyörű éjszakát. Tudatosan nem akartam Andrásra gondolni, de még is csak ott volt bennem. Mi lesz most? Hogyan tovább? Az tudtam, hogy Zsanát NEM AKAROM elveszíteni, de Andrásnak sem akarok fájdalmat okozni. Az motoszkált bennem, hogy ő még pár hónapig kint lesz Angliában, addig még annyi minden történhet!

De valahol legbelül, mélyen a szívembe rejtve tudtam, hogy Zsana rabul ejtett. Rabul ejtett szépsége, kedvessége, a teste, a mindene! Nem csak az érzéseimet, hanem a lelkemet, a fizikai valóságomat. És újra csak Rá tudtam gondolni. Ahogy feküdtem a hűvös lepedőn, remegés futott át rajtam a gondolattól, hogy újra itt lesz, újra együtt leszünk, és újra együtt mártózunk meg a gyönyör tavában.
Összeszedtem magam, és lefürödve, tisztán vártam az érkezését. Eltelt talán egy óra is, amikor meghallottam lépteit. Torkomban dobogott szívem a várakozástól, ahogy kiléptem elé az előtérbe.


Szextörténet ajánló:


Pisiszex Judittal


Az itt leírt események részben a valóság, részben a fantázia szüleményei rólam és nővéremről, Juditról. Közös játékainkról, nemiségünk ébredezéséről szól, egy olyan kapcsolatról, mely tanulságul szolgálhat a pisiszex szerelmeseinek is. Ha zavar a nemi élet a családban, vagy a pisiszex, ne olvasd tovább.

Ujjaimmal összecsippentve a szennyesből kiemelt fehérneműt, tettetett csodálkozá....

A nagyitól kapott műfasz


Napsütötte tavaszi reggel volt. Noéminek ez a nap mégis más volt mint a többi. A szobájában állt a tükör előtt fedetlen testtel. Nem tetszett magának így. Kicsit dagi volt, viszont ezzel együtt a cickói meg hatalmasok. Ám mégsem szerette a saját testét. Már többször elhatározta hogy le fog fogyni, mert így csak olyan pasit tud szerezni mint a Gábor, aki a háta mögött aludt az ágyában. Szerette őt,....

Süket Sanyi


Sanyi süket volt és beszélni is nehezen tudott. Nem volt szép, de legalább ronda sem. A haverjai, már az a kevés halló, már mind rég becsajozott, csak neki nem volt még senkije. Amíg csak szemezni kellett, meg mosolyogni, addig nem volt semmi baj, odajöttek hozzá rendre a lányok, de amint elkezdett harákolva mutogatni, szépen elrebbent mindegyik. Az intézetben akadt volna sorstárs lány, de Sanyi a....

Ágika ismét kitett magáért


Tény hogy odahaz avagyok s csörög a telefon,Ágikám hívott hogy most mit csinálsz.Mondtam hogy ráérek akkor gyere fel hozzám mert nagyon kivánlak! Rendbe mondtam amint
a munkámat befejezem megyek,erre Ö nem most gyere azonnal jó jó de legalább annyit engedj meg hogy felöltözzek.Beültem a kocsiba és elkezdtem gondolkodni hogy mi lehet az a nagyon sűrgős! Nos
hamar rájöttem mert közben ....

Édes bűnök


Feszülten készülök a bulira. Ő is ott lesz. A kedvesével. Egy nagy, közös társaságunk van, és ma este lesz a szokásos összejövetelünk. Nem is tudom, mibe menjek, elmenjek-e egyáltalán? Végig ezen tűnődöm, míg zuhanyozom, s amíg a megfelelő ruhát keresem ki a szekrényből. Végül egy világoskék inget, és egy fekete nadrágot veszek fel. Kisminkelem magam, ez is véd a fürkésző tekintetek elől. Késve ér....

Biszex parádé
A pasim teljesen eltompult. Egy közös kefélést próbáltam összehozni vele és egy másik sráccal, de nem is akart hallani róla. Azt hiszi, hogy egy másik meztelen farok jelenléte máris köcsöggé változtatja.

Persze az ötlet, hogy egy másik nő csatlakozzon hozzánk a hálószobában, őt felizgatja, de visszautasítja egy második szerszám iránti sóvárgásomat. Olyan ideges pasa....
Szextörténet címkék

gecis száj | Üvegezés | megreked | ket anya | a testvérpár |
Az oldalra beküldött szextörténetek, erotikus, és pornográf történetek a felhasználóktól származnak, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal! Ha az oldalon jogsértő, vagy egyéb okból kifogásolható történetet, szexuális tartalmú írást találsz, akkor azt jelezd a szerkesztőknek, és eltávolítjuk.