Popószex és romantika


A lány belefeledkezett a látványba. A Tatai várból csodálatos volt a tó. Békés, nyugodt, tiszta vizében az ide - oda cikázó halakat is látta. Egy kissé előrehajolt, hogy jobban szemügyre vegye őket, ám ekkor megcsúszott a keze a kőpadkán. Érezte, ahogy egy erős kéz megszorítja és visszatartja az eséstől. Hálásan nézett a kéz tulajdonosára. Hunyorgott, a szikrázó napfényben alig látott valamit. A férfi egy fejjel volt magasabb nála. Ahogy a kék szemekbe nézett, érezte elveszett. A kelleténél tovább merültek el egymás tekintetében, de a férfit meglökte egy turista és így megtört a varázs.
- Köszönöm - mondta halkan.
- Szívesen máskor is. Átutazóban?
Milyen kellemes hangja van - gondolta a lány.
- Nem. Már rég szerettem volna megnézni ezt a környéket. Úgy terveztem 2 hetet töltök el itt.
- További szép napot Hölgyem - köszönt el az idegen.
- Önnek is Uram. - és miután felnézett a férfira, tekintetük összetalálkozott. Nehezen engedte el a lányt. A lány zöld szemei megbabonázták. Érezte, hogy találkozniuk kell még.
Azon morgott magában, hogy meg sem kérdezte, hogy hívják, hol szállt meg. Ilyen ostoba vagyok, summázta magában a férfi.
A lány felfedező útra indult. Végigsétált a várudvaron, látta a régi vár alapjait.
Ezután a bástyákat sorra járta, letekintve a vizesárokra is. Szinte rajongva nézte a számára új, fenséges látványt nyújtó falakat.
Lenyűgözte a látvány, teljesen belefeledkezett. Számára megszűnt a külvilág. Elolvasta a vár történetét. Szinte látta maga előtt az egészet. Mivel nagy álmodozó volt, ez nem esett nehezére. Észre sem vette, hogy egyedül maradt. Kezdett esteledni. Megborzongott a hűvös szélben, hisz csak egy lenge blúzt viselt. Ideje mennem - gondolta. Hangos szó ütötte meg a fülét.
- Nézd csak barátom milyen csinos kis nő van itt!
- Látom, látom. Gyere, nézzük meg közelebbről a kicsikét!
A lány ijedten nézett körül, és meglátta őket. Határozottan és gyorsan jöttek felé. A lány szíve a torkában dobogott. Körbe nézett, rejtekhely után kutatva. Nézte a közeledő suhancokat, és hátrálni kezdett. A várfal útját állta. Nem volt hová menekülnie. A fiúkon látszott, hogy kicsit tántorognak Részegek. - villant át a lány agyán. Már nem félt, elszántan elindult feléjük. A terve az volt, hogy elfut mellettük, hisz úgyis lassú a reakcióidejük.
Rosszul mérte fel a helyzetet, nem voltak részegek mégsem és az egyikük elkapta a karját. Sikítani akart, de egy kéz betapasztotta a száját. Kapálózott, rugdosott. Menekülni próbált. Az egyik támadó mindkét kezét hátraemelte a könyökénél, ezáltal kidomborodott a mellkasa. A másik támadó már tépte is a blúzát. Az anyag recsegve adta meg magát. A lány összpontosított, és a szemben levő támadóját egy jól irányzott rúgással a földre küldte.
- Hülye kurva. - ordította a fájdalomtól eltorzultan.
A lány diadala nem tartott sokáig, az őt tartó fiú elengedte, majd egy hatalmas ütést kapott tőle. A lány elesett és kétségbeesve próbált lábra állni. A fiú rávetette magát, és durván a nyakába csókolt. Elkapta a lány kezeit és a feje fölé emelve a csuklójánál erősen egy kézzel tartotta. A másik kezével a melleit szorongatta, a lány kiabált, és újabb pofont kapott. A szája vérzett, és sajgott a csuklója, mellei is hisz durván markolászta a támadója. Időközben sérüléséből felépült fiú odalépett hozzájuk. A lány nadrágját gombolta ki és már húzta lefelé, a lány rugdosni kezdett lábaival, mire akkora pofont kapott, hogy elájult. Már szabadon vetkőztették volna a lányt, amikor egy hangos férfihangra riadtak fel.
- Mit képzeltek szemét állatok! - ordította, és rohant feléjük.
A vár biztonsági szolgálatának egyik tagja volt. Mire a fiúk felálltak már ott is volt mellettük. Egy két ütéssel és rúgással ártalmatlanította őket. Hívta a rendőrséget és a mentőket. Csak ezután lépett oda a lányhoz. Összeszorult a szíve egy pillanatra, hisz felismerte azt a lányt, akivel délután találkozott. Gyors mozdulattal levette dzsekijét és a lányra terítette. A lány eszmélni kezdett, és ösztönösen megütötte a mellette térdelő férfit.
- Lassan Hölgyem! - szólt halkan a férfi.
- Bocsásson meg! Hirtelen azt hittem, hogy. - mondta volna, de a férfi a szájára tette az ujját.
- Cssss, minden rendben van, nem kell félnie tőlem.
A lány felismerte a kék szemek gazdáját. Szíve hevesen megdobbant. Próbált mosolyogni, de nagyon fájt a mozdulat.
Megérkeztek a mentők és a rendőrök. Természetesen a férfi elkísérte a lányt az ambulanciára, a mentőben végig fogta a kezét.
A lány most már biztonságban érezte magát. Az ambulancián ellátták sebeit, és megfigyelésre benntartották éjszakára.
A rendőrök felvették a jegyzőkönyvet és elmentek.
- Engedje meg, hogy bemutatkozzam, Somogyi Márk vagyok, és kézfogásra nyújtotta a kezét a lány felé.
- Mezei Virág, és megfogta a férfi kezét. Úgy érezte, hogy egy kicsit tovább tart a kézfogás a szokásosnál, de nem bánta. Sőt, titokban örült is neki.
Márk természetesen vele maradt, sokat beszélgettek. Sokat elárultak magukról, és sokat megtudtak a másikról. A lány elálmosodott, majd rövidesen elaludt. A férfi a fotelben bóbiskolt, mikor a nővér benyitott a kórterembe. Mindketten felébredtek.
Virág mosolyogva nézett Márkra, aki visszamosolygott.
- Most hazamegyek, de rohanok vissza hozzád - mondta és egy puszit lehelt a lány arcára.
- Siess vissza!
Virágot megvizsgálták és mindent rendben találtak nála, ezért kiengedték a kórházból.
Márk autója nem volt messze, természetesnek vette, hogy magához viszi a lányt.
Nem akarta magára hagyni, még maga sem értette miért, de egyre jobban vonzotta magához a lány. Óvni akarta, szeretni, ölelni, csókolni. Ilyen és hasonló gondolatokba mélyedve vezetett.
A lány nem értette szótlanságát. Lopva a férfira nézett, tetszett neki. Maga sem értette miért bízik meg benne ennyire. Érezte, benne megbízhat, ő nem fogja bántani.
Megérkeztek Márk házához.
Márk háza az Öreg - tó mellett épült. A szülei pár éve egy autóbalesetben meghaltak, azóta egyedül élt itt.
Kiszálltak a kocsiból, és Virág nézte a gyönyörű tavat. Nagyon szerette a vizet, ha csak tehette úszott. Most is ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy belemerüljön a tó frissítő vizébe.
Virág a tavat nézte, Márk pedig Virágot. Fürkészte arcát, próbálta kitalálni mi járhat a lány fejében. Félt megérinteni, nem akarta, hogy ez a meghittség széttörjön. Virág megérezte Márk tekintetét, és visszanézett rá. Percekig csak nézték egymást, Márk óvatosan megsimította Virág arcát. A lány megfogta a férfi kezét és belesimult arcával. Majd kezével megszorította az őt simító kezet, és húzta a part felé.
- Fürödjünk meg! - kérte a lány. Imádom a vizet.
- Türelem - csitította Márk. Mindennek eljön az ideje.
- Együnk valamit! - ajánlotta a férfi.
Bementek a házba, és Virág körülnézett. Rend volt mindenhol, a konyhában, ami tágas volt, szépen terített asztal várta. Márk hellyel kínálta, majd tettetett komolysággal a pincért játszotta. Ez nagyon imponált Virágnak. Márk saját készítésű étellel vendégelte meg a lányt.
Evés közben mindenféléről beszélgettek. Evés után a nappaliba invitálta a férfi a lányt. Majd a kávét ott szolgálta fel.
Egymás mellett ülve egymás kezét fogva meséltek még az életükről, szerelmekről, csalódásokról, álmaikról. Közben alkonyodott.
- Gyere! Mutatok valamit - szólt Márk. Kézen fogta a lányt és húzta kifelé.
- Ez csodálatos! - suttogta Virág. Álltak és szótlanul bámulták a naplementét.
Márk hátulról óvatosan átkarolta a lányt. Virág Márk mellkasának dőlt. Megállt számukra az idő. Mindketten tudták ez egy megismételhetetlen pillanat. Percekig álltak így összeölelkezve, némán. Virág lassan szembe fordult a férfival. Márk szája éppen csak érintette Virág puha ajkait. Vigyázni kellett, nem akart fájdalmat okozni neki. Szorosan egymáshoz bújtak, Márk kezei féltőn ölelték át Virágot. A lány szorosan simult Márk mellkasához. Vágytak mindketten egymásra, de nem akarták elsietni.
- Minden holmim az Öreg - tó Club Hotelben maradt.
- Elmegyünk érte.
Az elkövetkezendő napokban Márk és Virág bejárta a környéket.
A séták egyre meghittebbek lettek, kézen fogva vagy egymást átölelve andalogtak. Időközben Virág is felépült sérüléseiből. Márk nem merte megcsókolni, félt, hogy fájdalmat okoz.
Virág, ahogy az Angolkertben a platánsort nézték, háttal Márk mellkasához simult. Márk nem bírta tovább, és a lány nyakába csókolt. Egy halk sóhaj hagyta el a lány száját. Erre várt régóta. A lány megfordult, és a férfi nyakát átölelve megcsókolta őt. Márk óvatosan csókolt vissza. Ahogy Virág zöld szemébe nézett, tudta, elveszett. Kell neki a lány mindenestül. Érezni akarta a bőrét, csókolni mindenhol, simogatni, becézni, hallani a gyönyör hangjait, ahogy előtörnek a lány torkából. Virág sok mindent kiolvasott Márk nyílt, őszinte tekintetéből. Ő is így érzett. Akarta a férfit. Most tudta meg, hogy milyen az igazi szerelem. Szótlanul, kézen fogva mentek haza. Egyre gyorsabban téve meg az utat.
Ahogy becsukódott az ajtó mögöttük, mohón egymás száját keresték. Márk még soha nem érzett ilyen szenvedélyt. Most már tudta, hogy teljes szívéből szereti a lányt. Nem akarta elsietni. Ki akarta élvezni minden percét ennek a csodának. Lassan gombolta a blúzt. Ahogy a gombok engedtek, úgy csókolta a nő testét. Lehámozta a blúzt, kikapcsolta a melltartót, mindezt a földre dobta. Beszívta a lány illatát, és kezei bebarangolták a melleket, a csípőt. Csókolta ahol csak érte, lejjebb haladva a nadrágot levette és lehúzta bugyit is. Ölébe kapta a lányt és a hálóba vitte. Óvatosan lerakta az ágyra majd vetkőzni kezdett. Virág nézésétől még jobban felkorbácsolódott benne a vágy.
A bokszert Virág húzta le. Ölelték, csókolták, simogatták egymást. Márk átvette az irányítást, és csókjaival, simogató kezével a mennyekbe repítette a lányt. A lány nem bírta tovább. Hasán érezte Márk kemény farkát.
- Kérlek - suttogta a férfi fülébe.
Márk nem váratta, ágaskodó farka magától csúszott a nyáltól és gyönyörnedvtől síkos punciba. Teljesen kitöltötte a lányt. Márk majdnem elélvezett, régen volt hasonlóban része.
Virág úgy érezte, ennél jobb már nem lehet. Lassan kezdett mozogni benne. Közben Virág Márk hátát simogatta, A fiú a lány nyakát csókolta. Fokozva a tempót eljutottak a csúcsra. Kielégülve, egymást átölelve feküdtek. El is szundítottak egy kicsit. Virág arra ébredt, hogy simogató kezek becézik testét. Nézte a férfit, és tudta, hogy menthetetlenül beleszeretett. Nyújtózkodott, majd elindult a fürdő felé. Márk követte.
A fürdőben a finom meleg vízben simogatni kezdte a lányt. Virág hagyta, hogy Márk alaposan megmossa teste minden négyzetcentiméterét. Hagyta, hogy a gyönyör újra lecsapjon, élvezte, ahogy Márk csókolja, keze melleit markolja, bimbóját enyhén dörzsölik az ujjai, majd nyelve csiklóját becézi. Hüvelyében érezte mozogni a férfi ujjait. Lenézett, Márk fejét látta, ahogy a punciján mozog. Ettől a látványtól, és persze attól, amit a férfi okozott hamar elélvezett. Majd átvette az irányítást. Most ő volt az, aki kényeztetett. Márk büszkesége ismét harcra készen állt. Lassan haladt lefelé, mikor a farkához ért, egy puszit adott a makkra. A tövétől kezdte el nyalni, majd a makkhoz érve lassan engedte a szájába. Márk sóhajtott. Nézte az előtte guggoló lányt, ahogy folyik rá és róla a víz. Azt hitte, menten elélvez. A farkát, pedig Virág ajkai kényeztették. Nyelvével is besegített, körbe nyalva a makkot. Hol erősebben szívta, hol gyengéden harapdálva szopta a kéjrudat. Márk ösztönösen tette nagyobb terpeszbe lábait. Virág a heréket simogatta, másik kezével, pedig Márk izmos fenekét markolta. A férfi nem bírta tovább, magához húzta a lányt. Megfordította, majd hátulról lassan betolta farkát a lány puncijába. A lány felnyögött. Mozogni kezdett a kéjrudon. Márk megfogta Virág csípőjét és magára húzta, amennyire csak tudta. Érezni akarta, már ő irányított. Gyorsabban, egyre gyorsabban haladtak az orgazmus felé. Virágnak nem kellett sok, hamar elélvezett. Márk lassított. Virág megfordult, és a hideg csempének dőlt. Márk nem váratta sokáig, felemelte. Szépen lassan a farkára engedte a lányt, aki átkulcsolta a férfi csípőjét és mozogni kezdett. Egyre gyorsabban és vadabbul mozgott a lányban. Majdnem egyszerre élveztek el. Most Márk volt az, aki előbb elment. Virág mozgott még egy párat, majd hangot adva élvezetének magához szorította a férfit. Letusoltak, majd a nappaliba mentek törölközővel a testükön. Nem szóltak, csak mosolyogtak egymásra.
- Éhes vagyok - szólalt meg Márk.
- Én is.


Kimentek a konyhába, készítettek pár szendvicset és jóízűen ettek.
Miközben ettek, Márk arra gondolt, hogy rövidesen vége lesz ennek a csodának. Nem akarta, hogy eltűnjön az életéből ez a szerelem. Annyira belemerült ezekbe a gondolatokba, hogy észre sem vette, amikor Virág kérdezte.
Virág észrevette, hogy hirtelen milyen gondterhelt lett a férfi arca. Tudni szerette volna, ennek mi az oka.
Márk mélyen a lány szemébe nézett. És csak ennyit mondott:
- Tudom, hogy csak 2 hete ismerjük egymást, most mégis arra kérlek, maradj velem. A szívem azt súgja, te vagy az, aki kell nekem. Ne hagyj el, kérlek! Szeretlek.
A lány hirtelen nem tudott megszólalni. Örült nagyon annak, amit hallott. A másodperc törtrészéig azt hitte, nem is hall jól, de aztán mégis, igen, jól hallotta. Rámosolygott a férfira.
- Én is nagyon szeretlek. De csak egy feltétellel maradok.
- Igen? Mi lenne az? Bármit megteszek - mondta szinte könyörgő hangon.
- Ha segítesz költözködni - nevetett a lány, mert látta a férfin a megkönnyebbülést.
Aztán abbahagyta a kuncogást, ahogy egymásba fonódott a tekintetük, látták a vágyat a másik szemében. Márk felállt és magához húzta a lányt. Mohón csókolták egymást. Az ágyhoz mentek. A férfi hasra fordította a lányt. Kezével finoman masszírozni kezdte a lány hátát, vállait, majd a kerek popsit is. A lány nagyon élvezte, nagyokat nyögött, sóhajtozott. A férfi figyelmét nem kerülte el az, amikor a popsihoz ért a lány kéjesen megemelte a csípőjét.
- Tetszik ez? - kérdezte.
- ÓÓ ez isteni.
Az éjjeliszekrényről egy kis olajos üvegből a kezére olajt öntött. Ezzel kezdte el masszírozni a lány fenekét, néha-néha a vágatba is betévedt a keze. Ilyenkor a lány kéjesen felnyögött, és megemelte a csípőjét. A férfi ráhajolt a hátára és a fülébe súgva kérdezte meg tőle szabad - e a popsiszex. A lány bólintott, a férfi egyik ujját óvatosan betolta a lány rózsájába, a lány megpróbálta megcsókolni a férfit, de ebben a pózban nehezen ment. Márk alig hitte el, hogy ez vele történik meg. Az eddigi barátnői hallani sem akartak erről, és itt van álmai asszonya, akinek szintén ez a vágya. Mindent jól akart csinálni, azt szerette volna, ha ez felejthetetlen lenne mindkettőjük számára. Már 2 ujja volt bent. A lány nagyon élvezte. Márk kihúzta ujjait, és a hátára fektette a lányt. Lágyan megcsókolta, majd a lábakat a lány vállához emelte. Farkát is bekente olajjal, és odaillesztette a bejárathoz. Óvatosan haladt előre, kicsi mozdulattal mindig beljebb, és beljebb míg végül tövig merült a lányban. Élvezték az egymásnak adott örömöket. Így feküdtek egy kis ideig, majd lassan mozogni kezdett, a farkát csak picit húzta ki, majd ahogy tágult a lány egyre gyorsabban, bátrabban mozgott. Virág még sosem élte át ezt a gyönyört. Nem volt kivel. Márk érezte, ahogy szorítja farkát a lány popsija. Virág arcát nézte, csókolóztak, és Márk meghallotta a legszebb hangot a világon. A lány élvezni kezdett, nem fogta vissza magát, igaz nem is tudta volna. Hihetetlen élmény volt ez számára. Mindig is vágyott erre, és most végre beteljesült. Márk e hangok hatására már nem tudta visszafogni magát és a lány popójába élvezett. Fáradtan rogyott le a lány mellé. Szerelmesen néztek egymásra. Lágyan megcsókolták egymást.
Reggel miután elkészültek, elindultak a lány albérlete felé, hogy új életüket elkezdhessék.


Szextörténet ajánló:


Erika szétázott lábaköze


Ezekkel a tetű mobiltelefonokkal mindig gond van. Nem csak technikai értelemben, hanem számora például régóta eldöntetlen kérdés, hogy szex közben kikapcsoljam, lehalkítsam, rezgőre állítsam a telefonomat, vagy hagyjam úgy ahogy van a picsába, hadd csörögjön, ha kell. Mert mi a jobb: ha tökre lehalkítom, és mondjuk az jár a fejemben, hogy lemaradok egy éppen arra az időpontra várható fontos hívásr....

Kisöcsi nagy fasszal


Egy kicsit perverz történetet szeretnék elmesélni, ami velem meg az öcsémmel történt meg. Az öcsém fiatalabb nálam 2 évvel. Akkor már észrevettem rajta, hogy sokszor rajtam felejti a szemét, főleg amikor estefelé már csak egy átlátszó hálóing volt rajtam. Nem tanúsítottam különösebb jelentőséget a dolognak, csak tudomásul vettem, hogy kezd felnőni. Egyszer kétszer rajtakaptam, hogy leskelődik a....

Nyilvános maszti a teraszon


Nyáron az egyik szép napos hétvégén volt egy kis szabad pár órám, amikor elhatároztam, hogy kényeztetem magam egy kicsit. Kiültem a vibrátorommal az erkélyre, ahová eléggé be lehetett látni az utcáról is, és a szemközti házból is. Egy fiatal srác lakott velünk szemben, pont egy emelettel feljebb, akivel meglehetősen tetszettünk egymásnak. Tudtam, hogy otthon van, és megvártam, amíg kijön a terasz....

Járvány idején virtuális sex


Ahogyan arról már korábban több történetemben írtam, nőnek öltözni imádó, női vágyakkal rendelkező, nagyon csajosan viselkedni tudó, a szexet kizárólag nőként élvező fiú/lány vagyok. Ha úgy tetszik crossdress, vagy travi, de abból a fajtából, aki tud úgy kinézni, hogy a külső szemlélő nem, vagy csak keveset vesz észre az eredeti, biológiai nememből.
Középiskolás koromban lehettem először ig....

Egy lábimádó története


Egy lábimádó története

Elsõ lábimádó élményeim 19 éves koromban történtek velem!Már akkor is nagyon izgattak a szép nõi lábak!Az akkori barátnõmnek emlékszem vettem egy fehér combfixet és mondtam,hogy nagyon tetszik úgy nekem.De nem mertem soha mondani,hogy verje ki a lábaival!Az volt a legtöbb,hogy amíg nyaltam a punciját,a lábát a farkamhoz tettem õ meg ahogy tudta a lábával masszír....

Egy kancigány csicskái


Dávidnak hívnak most 30 éves vagyok, 175 cm magas, világosbarna hajú , sportos helyes srác. A történet amit megosztok veletek 5 éve történt.
Olaszországban élek lassan már 6 éve, sajnos ritkán járok Budapesten, de ha megyek soha nem hagyok ki egytlen egy alkalmat sem , hogy átéljem vágyaimat Misivel.
Misit még 2011 ben ismertem meg . Abban az időben egy modellügynökségnél dolgozatam ....
Szextörténet címkék

gazdasszony | apa-fia | istálló | kinga | lakás |
Az oldalra beküldött szextörténetek, erotikus, és pornográf történetek a felhasználóktól származnak, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal! Ha az oldalon jogsértő, vagy egyéb okból kifogásolható történetet, szexuális tartalmú írást találsz, akkor azt jelezd a szerkesztőknek, és eltávolítjuk.