Az autós iskola


Nigel csak nézte, hogy Cathy kilép az autóbejáróról és az jutott eszébe, talán beszélnie kellene az apjával, hogyan is szoktak felöltözni egy autóvezető tanfolyamra. Lehet persze, hogy mikor önök tizenhét évesek voltak, akkor az alig - szoknya és a felül három gombnyira nyitott blúz még megfelelő öltözet volt. Arról nem is beszélve, hogy mondja meg az ember a legjobb haverjának, hogy egész héten kigúvadt a szeme a leánya merev mellbimbóinak láttán?
Nigel kiszállt a kocsiból és hátulról megkerülte, hogy beülhessen az utas ülésre.
Cathy megkerülte az autó elejét, kezét a motorháztetőre tette és ujjaival végigsimított rajta menet közben. Másik keze blúzának fehér gallérján volt.
- Szevasz, Nigel - turbékolta.
- Szervusz, Cathy.
Volt egy pillanat, mikor pillantásuk összeakadt. Nigel szeme mélybarna volt a szomorúságtól amiatt, hogy amit szeretett volna, azt sosem kaphatja meg. Cathy zafírkék szeme maga volt a kihívás, amolyan "gyere, ha mersz" fajta.
Nigel érezte, hogy arca elvörösödik, ezért ő kapta el elsőnek a tekintetét. Még maradt ideje becsukni a kocsi ajtaját és becsatolni a biztonsági övét, míg Cathy elhelyezkedett a mellette lévő ülésen.
- Izgulsz a vizsga miatt? - kérdezte Nigel.
- Mért? Tán kellene? - Cathy most ujja köré csavarta egyik lógó hajfürtjét és hosszú szempillái alól pillantott a férfira.
- Jó oktató vagy.
Nigel kényszerítette magát, hogy koncentráljon.
- Helyezd magad kényelembe, Cathy, és mikor kész vagy, indulj! Csatlakozz be a forgalomba, aztán hajts egyenesen előre!
A szőke, bombázó testű Cathy most bekapcsolta és megigazította a biztonsági övet, mely így két melle között nyugodott.
Nigel oldalra fordult, úgy tett, mintha hátrafelé nézne, valójában azonban a tekintete nem jutott tovább azoknál a feszes melleknél.
Nyilvánvaló volt, hogy a blúz alatt nincs melltartó és a mellbimbók apró, kemény gomboknak hatottak.
Cathy most rántott egyet szoknyája szélén abbéli hiábavaló próbálkozásként, hogy lehúzza azt sima combjaira.
Nigel a szeme sarkából figyelte a lány erőlködését, pillantása aztán továbbkalandozott combjáról a térdének hajlatára, majd az izmos lábikrára, miközben Cathy lenyomta a kuplungot, hogy egyesbe kapcsoljon.
Nigel minden erejével megpróbált az útra koncentrálni, de azon kapta magát, hogy tekintete egyre-másra elkalandozik.
Mire a kocsi befordult az utca végén, már érezte, hogy hatalmas verítékcseppek gyöngyöznek a homlokán.
- Meleged van? - kérdezte Cathy.
- Egy kicsit - vallotta be Nigel és letekerte az ablakot.
Érezte magán Cathy pillantását.
- Hát egy kicsit nekem is - mondta a lány és nyelve hegyét végigfuttatta ajkain.
Nigel megköszörülte torkát.
- Az útra figyelj, Cathy - mondta, igyekezett az oktató hangján beszélni.
- Egy ilyennel azonnal elbukhatsz a vizsgán.
Nigel most meglátta, amit keresett.
- Gurulj oda balra, a parkoló kocsik mellé, és légy szíves, tolass be az egyik parkolóhelyre.
Mikor megállt a kocsival az autók mellett, Cathy úgy fordult a vezető ülésben, hogy oldalvást volt a kormánykeréknek.
- Ebben a helyzetben megfelel?
- Igen - felelte gyorsan a férfi.
- De hisz ide se néztél - méltatlankodott Cathy.
- Kellő helyzetbe kell ülnöm, másképp nem tudom rendesen megcsinálni.
Nigel óvatosan odapillantott.
Minthogy két kezét Cathy a kormánykeréken tartotta, ez azt jelentette, hogy összenyomta két mellét, így a kettő között mély árok képződött.
Nigel gyorsan lesütötte pillantását, és tekintete most a lány szoknyájára esett. Lábai most úgy helyezkedtek el a pedálokon, hogy a szoknya óhatatlanul is feljebb csúszott combján, szem elé tárva fehér bugyiját.
- Na? - kérdezte Cathy.
- Jó a testtartás - felelte a férfi már-már elcsukló hangon, kiszáradt torokkal.
Miközben a lány lassan manőverezett a kocsival, hogy beálljon két autó közé a parkolóhelyre, Nigel le nem vette szemét a két mell közti árokról.
- Nem oda nézel, amerre vezetek - mondta nevetve Cathy.
- Azt hittem, azt akarod, hogy ellenőrizzem a testhelyzetedet - felelte Nigel, egyre csak a lány melleit bámulva.
Miután Cathy beparkolt, azt kérdezte:
- Emlékszel még arra a helyre, ahová akkor jártunk, mikor elkezdtük a vezetési órákat?
- Nem vagyok biztos benne.
- Az a hely, ahol nem volt senki sem.
A lány mosolya úgy hatott, mintha villámcsapás rázta volna meg Nigel testét. Azon tűnődött, vajon meddig tud még ellenállni mindannak, amit itt elé tálaltak és ami így ment már az első lecke óta.
- Ja… A régi aerodromról beszélsz?
- Aha… odaviszel?
- Minek?
Cathy lesütött szempillái alól pillantott rá.
- Van még egypár egyéb manőver, amit ki szeretnék próbálni.
Nigel a másodperc törtrészéig a saját manőverei miatt aggódott, amiket ott szeretne kipróbálni.
Jól tudta, azok ugyanazok, mint Cathy-é… na de a legjobb haverjának a lányával?
Le van szarva, gondolta magában és félresöpörte kételyeit. Meg kell baszni.
- Ha ezt akarod - mondta Nigel egy középkorú férfi öntelt mosolyával, aki épp egy tizenhét éves lányt készül megdugni.
A használaton kívüli aerodrom a helyzet természeténél fogva igen csendes hely volt. Ám minden eshetőségre készen - ha netán mégis lenne ott valaki - a főkaputól legtávolabb eső ponthoz irányította a lányt. Az aerodrom területét fák szegélyezték.
Cathy követte a férfi útmutatásait, aztán megállt az autóval és leállította a motort.
Az a magabiztosság, amit a lány végig az úton, de már az legelső naptól kezdve mutatott, most nyomtalanul eltűnt. Csak meredt egyenesen előre a szélvédőn keresztül.
Nigel emlékeztette önmagát, kicsoda is ő, kicsoda a lány és mit forgattak mindketten a fejükben… Aztán megkérdezte.
- Akarod, hogy hazavigyelek?
- Mért? - kérdezte Cathy megbántva.
Nigel a lány melleit nézte és úgy mondta:
- Mert tizenhét éves vagy, a legjobb haverom lánya, és most valami olyasmire készülsz, amit igazából tán nem is akarsz.
- Nem… dehogyis - suttogta Cathy a szemét lesütve.
- Biztos?
- Most mi a baj? - kérdezte Cathy védekezően.
- Tán nem tetszem?
Nigel válaszképpen előrehajolt, két keze közé fogta a lány fejét és megcsókolta.
Minthogy Cathy nem viszonozta, kissé visszahúzta arcát és a lány szemébe nézett.
Cathy ránézett és most ő csókolta meg Nigelt, a férfi pedig viszonozta is… először gyengéden, aztán egyre hevesebben.
Ajkai ezután a lány szájáról a nyakára csúsztak. Jobb kezével Cathy tarkóját támasztotta, baljával a blúza gombjaival játszadozott… nem olyan hozzáértéssel, ahogy azt a jobbjával tette volna, de azért sikerült neki így is, a lány blúza hamarosan szétnyílt, mellei teljesen szabaddá váltak.
Tökéletes formájú keblek voltak azok, valamivel nagyobb, mint amihez Nigel hozzászokott, az álló, merev, karamell színű bimbók pont középen voltak.
Kezét a lány jobb mellére csúsztatta, ujjaival követte annak domborulatát, míg a mellbimbóhoz ért, mely most büszkébben meredezett, mint valaha. Gyengéden megsimogatta, aztán lehajtotta a fejét.
Orrlyukait Cathy parfümjének bódító illata töltötte meg, miközben lágyan harapdálta a mellbimbóját. Közben keze végigsimított Cathy testének hajlatán, míg kitapintotta bugyijának körvonalait. Ujjával legyőzte a rugalmas anyag enyhe ellenállását, benyúlt, és a lány puha vénuszdombján állapodott meg.
Cathy úgy simogatta meg Nigel haját, mintha valami hűséges kutya volna.
A férfi érezte, hogy egyre jobban bepörög. Felegyenesedett.
- Mi a baj? - kérdezte Cathy.
- Cathy - kezdte a férfi komoly hangon.
- Ha bejössz velem oda, a fák közé, a földre döntelek és szanaszét duglak - aztán rámosolygott.
- Na, jössz?
- Azt hittem, már sohasem kérdezed meg - szólt a lány és régi magabiztossága már teljesen visszatért.
- De egy valamit nem szabad elfelejtened - mondta most Nigel és kinyitotta a kocsi ajtaját.
- És mi az?
- Én vagyok az oktató, ezért pontosan azt kell csinálnod, amit mondok.
Cathy elmosolyodott.
- Oké.
- Mindenekelőtt hagyd azt a blúzt úgy, ahogy van.
Nigel most odament a kocsi hátuljához, és kinyitotta a csomagtartót.
Kivette a takarót, amit ott tartott és miután lecsukta a csomagtartót, látta, hogy Cathy követte utasításait. Ott állt a kocsi mellett, nyitott blúza kétoldalt lengedezett pucér mellénél.
Nigel intett a lánynak, hogy kövesse, ő pedig indult előre, a fák közé.
Volt ott egy kis tisztás, melyet moha borított. A férfi ide terítette a takarót.
Most ott álltak, és egymást nézték. Mindketten akarták azt, ami elkövetkezik, ám egyiküké volt a vezér szerepe. Oktató és tanítvány álltak ott.
- Vedd le a blúzod - mondta Nigel és kezdte kigombolni ingét.
Mindkét ruhadarab a földre hullott.
- Most a szoknyádat - adta ki az ukázt a férfi, miközben meglazította nadrágszíját, aztán lerúgta cipőit.
Mindketten alsóneműben álltak. Cathy apró fehér tangabugyiban, Nigel pedig csíkos bokszeralsóban, mely már túl szűk volt álló farkának.
Cathy tágra nyílt szemekkel nézte a hatalmasra nőtt hímtagot.
Nigelnek ez nagyon tetszett.
- Gyere ide.
A lány tüstént engedelmeskedett. Mellbimbói Nigel mellkasát súrolták.
- Most húzd le! - szólt a férfi.
Cathy kétoldalt a bugyija pántjába nyúlt.
- Nem azt - szólt rá Nigel.
A lány értetlenül nézett rá.
- Az enyémet!
- Óó… - Cathy szemérmességét bárki más valóságosnak érezhette volna.
A lány most térdre ereszkedett, arca csupán centiméterekre volt Nigel lágyékától. Megragadta a bokszeralsó derékpántját és lerántotta.
Az alsónadrág eközben lefelé húzta Nigel meredt péniszét, ám mikor az onnan kiszabadult, először Cathy arcának csapódott, úgy állt vissza függőleges helyzetébe.
- Simogasd! - adta ki a parancsot a férfi, Cathy pedig kis kezébe vette a hímtagot és teljes hosszában kezdte masszírozni. Pár percnyi kézimunka után Nigel rászólt, hogy most vegye a szájába és szopja.
Cathy csak erre az utasításra várt, mert habozás nélkül engedelmeskedett.
Nigelnek az volt a benyomása, hogy Cathy nem először vesz faszt a szájába. Vagy ha mégis, akkor ez egyszerűen természetes a számára.
Cathy arcizmainak segítségével szopott, fogaival súrolta a dákót, nyelvével pedig olyasmiket művelt… csak a jó ég a megmondhatója, miket.
Nigel hátravetette fejét és már képtelen volt irányítani az eseményeket. Rég volt már, hogy valaki ilyet csinált vele, úgyhogy igen gyorsan kilőtte terhét.
Cathy mohón nyelte le Nigel életnedvét, mint aki már egy hete nem evett.
A lány most letörölte ajkairól az ott maradt spermát, aztán mosolyogva pillantott fel Nigelre.
- Fincsi.
- Állj fel!
Cathy feláll, félig nyitott ajkakkal, néhány centire Nigel arcától. a férfi kinyitotta száját és megcsókolta a lányt. Nyelve Cathyét kereste, és érezte a lány szájában saját sós ízét.
Két kezét a lány mellére csúsztatta, majd megfogta mindkét mellbimbóját. Gyengéden morzsolgatta azokat, aztán elengedte, és két kezével Cathy lágyékára kalandozott.
Finoman, érzékien kezdte simogatni és érezte, hogy átmenetileg ernyedt hímtagja ismét kezd életre kelni.
Ajkát elhúzta a lány szájától.
- Most te jössz - suttogta és térdre ereszkedett.
Először csak gyönyörködött a látványban, majd két hüvelykujjával végigfutott azon a V alakzaton a lány két combjának tövénél, ezután pedig belenyúlt a tangabugyiba és centinként kezdte lecsúsztatni. Mikor a bugyi már a lány térdénél volt, elengedte, hagyta, hogy magától csússzon a bokájáig. Cathy előbb az egyik, majd a másik lábát emelte fel, ezzel megszabadult minden ruhadarabjától, amit eddig viselt.
Nigel nem nyúlt hozzá azonnal. Jól tudta, mit akar a lány, ám azzal is tisztában volt, hogy minél tovább húzza, annál erősebb lesz Cathyben a vágy.
Mindenekelőtt lágy légfuvallatot fújt rá. Oly lágy volt, hogy Cathy fanszőrzete szinte meg sem rezdült, mégis elérte ezzel a kívánt hatást.
Cathy elégedetten nyögött fel.
Nigel egyik ujjával most végigsimított a lány szeméremnyílásának vonalán. Le-föl, le-föl, minden mozdulattal egy kicsit mélyebbre hatolva, míg végül becsusszant. Cathy most sasszézva csúsztatta szét lábait. Nigel benyomta ujját a lány hüvelyébe és elégedetten hallgatta nedveinek cuppogását.
Most kihúzta ujját és megnézte. Aztán lassan, komótosan a szájába vette.
- Fincsi - szólt mosolyogva.
Cathy visszamosolygott rá olyan pillantással, mintha a távolba révedne.
- Most gyere ide - mondta Nigel és a takaróra paskolt. Cathy engedelmesen ereszkedett térdre és a sarkára ült. Itt megállt és arcát a férfiéhez közelítette. Nigel azonban úgy rendelkezett, hogy hunyja le a szemét. Cathy így is tett, miközben arcán mosoly bujkált.
A lány most a hátára feküdt, térdben behajlított lábakkal. Két karját széttárva nyújtotta a feje fölé.
Nigel odatérdelt Cathy lábai közé. Két kezét végigfuttatta combjain, majd megállapodott a két térdén. Szinte erőfeszítés nélkül tolta szét azokat és Cathy kitárulkozott előtte.
A lány gyönyörtelien nyögött fel, mikor Nigel a nyelvével kezdte csiklandozni a csiklóját.
Miután ily módon eleget ízlelgette a lányt, Nigel felült. Jobb kezének két ujjával beléhatolt és gyengéden, ritmikusan ki-be tologatta azokat.
Eközben bal kezével dörgölte csiklóját.
- Basszál már meg - esdekelt Cathy.
Nigel azonban ügyet sem vetett rá és tovább folytatta a kézimunkát, míg érezte, hogy Cathy megérett az aktusra.
Miután erről meggyőződött, elhúzta két kezét, megragadta a lány csípőjét, kellően elhelyezkedett az aktushoz, aztán beléhatolt.
Cathy felnyögött gyönyörében, két lábát Nigel háta köré fonta és felvették egymás ritmusát, gyönyörérzetük kölcsönösen fokozódott minden egyes lökéssel.
Nigel gratulált magának. Tökéletesen mérte fel a lány izgalmi állapotát, így Cathy orgazmusa másodpercekkel az övé előtt robbant.
Pihegve és elégedetten feküdtek ott még egy kis ideig, levegő után kapkodva.
- Legközelebb elhozhatom egy barátnőmet? - kérdezte Cathy.
Nigel most felkönyökölt, úgy pillantott le a lányra és még mindig nehezen hitte, hogy ilyen szerencséje van.
- Margaretnek hívják a barátnőmet és oktatót keres, hogy vezetni tanuljon. Szerintem oktathatnál mindkettőnket.


Szextörténet ajánló:


Szex a vonaton


Szex a vonaton

Már házas voltam és éppen arra gondoltam jó lenne már egyszer ha láthatnám,hogy egy néger megkeféli a feleségemet. Aztán az egyik állomáson Balaton felé menet felszállt egy néger férfi olyan jó negyvenes lehetett és amikor leült megfogta a térdemet és a keze kezdett felcsúszni a sortom felé közben simogatta a combomat. Valahogy jól esett és megkérdezte hová megyek mondt....

Vadmacska a netrőlKorábban az egyik chatelős oldalon beszélgettem fiatalab és idősebb nőkkel. Nem gondoltam komoly kapcsolatra, csak flörtölni jártam fel. Egyszer elkezdtem beszélgetni egy fiatal lánnyal, nagyon szimpatikusnak tűnt de lassan mennem kellett, ezért email címet cseréltünk hogy egy későbbi időpontban újra tudjunk beszélni. 2-3 nappal később sikerült is újra élőben beszélgetni. Eleinte csak a sz....

Baszás a szexbulin


Ahogy egy Vasárnapi napon betöltöttem hivatalosan is a 20. életévemet arra gondoltam rendezek egy házibulit.
A szüleim belementek, de csak is egy feltételt szabtak, azt hogy ne törjön el semmi.
Ebbe belementem, hiszen tudtam, hogy féltik a tárgyakat.
Áthívtam két legjobb barátnőmet, akik segítettek mindenben Anna meg Reni.
Reni az italokat intézte Anna pedig a zenét és....

Orál, és seggnyalás


Már az első együttlétükkor feltűnt a férfinak, hogy van valami különleges ebben a nőben. Mohóm csókolt és ugyanezzel a követelőző hévvel szeretkezett. Több pózban csinálták, a nő volt felül, majd alul, szenvedéllyel telve, a szégyenlősség legkisebb jele nélkül szeretkeztek. Ez megismerkedésük másnapján történt és a férfi úgy érezte magát, mint aki egy gyorsvonatra szállt, gondolkodni sem volt idej....

A gyámom - Avagy gyere ide kurva!


- Gyere ide, kurva! – megállok, a padlót bámulom.
- Cukipofa, ma csak későn jövök haza, üzleti tárgyalásom lesz. A konyha legyen rendben, pakolj be a táskádba, tanulj, és időben feküdj le aludni! Érthető?
Azok a szürke szemek… Mintha gúnyolnának, én mégis gyönyörűnek látom őket.
- Persze - motyogom. – De hétvége van.
Nagybátyféleség, senkim nincsen rajta kívül. Mindig í....

Erotika


Lilian hatalmasat sóhajtott, ahogy Peter átölelte. Lehunyta szemét, és hagyta, hogy Peter belecsókoljon a nyakába, ám ezúttal nem tolta el magától, mint egyszer régebben. A kezében szorongatott ruhadarabokat hagyta a földre esni, és csak ölelte Petert, élvezte, hogy ujjai immár szabadon, büntetlenül simogathatják a férfit. Ajkaik egymásra találtak, és a szenvedélyes, forró csók a maradék józan esz....Szextörténet címkék

nagy kefélés | durva hármas | a saját gecim | eve/ | Bonat |
Az oldalra beküldött szextörténetek, erotikus, és pornográf történetek a felhasználóktól származnak, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal! Ha az oldalon jogsértő, vagy egyéb okból kifogásolható történetet, szexuális tartalmú írást találsz, akkor azt jelezd a szerkesztőknek, és eltávolítjuk.