Apáca szex történet 2. rész


Lilit szobalánya várta a folyosón. A lány fiatal volt, alig tizennégy éves. Szemrevaló, szőke fruska. Lili szótlanul karon fogta és behúzta a szobába. A szobalány döbbenten nézett az apácára.
- Dicsértessék... - dadogta, mire Lili türelmetlenül szólt:
- Én vagyok az, te buta!
- Erre a lány még jobban megzavarodott.
- Készítsd el a fürdővizemet!
Lili idegesen járkált nővére szobájában, úgy érezte, ez a délután szűz nővére tisztaságát is beszennyezte. A szobalány elsietett a fürdőház irányába, s bezörgetett a konyhai személyzet ajtaján. Az erélyes dörömbölésre egy kába fiú nyitott ajtót. Rózsi halk hangon előadta kérését, mire a kukta szemtelenül elvigyorodott.
- Amíg felmelegszik a víz, mi lazíthatunk egyet!
Rózsi erre visszakézből szájon vágta a szemtelenül vigyorgó fiút. Az pedig, mintha csak erre várt volna, elkapta a lány kezét, a háta mögé szorította, majd szabad kezével megmarkolta annak telt keblét.
- Eressz el, kiáltok! - lihegte, de a fiú egyre keményebben tartotta, száját ajkával betapasztotta, és egyre beljebb húzta a sötét helységbe. Rózsi védekezésül beleharapott a fiú szájába, ám az, mintha erre várt volna, fölkapta és meg sem állt vele az ágyig. A szobában ketten laktak egy másik segéddel: Józsi, a tizennégy éves kukta, és Jani, egy harminc körüli férfi. Jani ébren feküdt az ágyán, és mikor társa a közelébe ért a rúgkapáló, lánnyal, azonnal a segítségére sietett. Átölelte Rózsit, nyelvét egészen benyomta a lány szájába, miközben kezeivel a lány hatalmas melleit markolászta. Rózsi fokozatosan elernyedt, karját Jani feje köré fonta, az pedig nekilátott a lány ingének kigombolásához. Miközben Rózsi az ágyon ült, Józsi fejét a lány szoknyája alá fúrta, és bugyiját félrehúzva nyelvével nyalogatni kezdte a forró ajkakat, majd behatolt a nedves punciba. Rózsi szinte magán kívül volt a két fiú izgatásától, nagyokat sóhajtott. Józsi ekkor az ölébe húzta és hirtelen mozdulattal beléje hatolt. Rózsi közben sikoltozni sem tudott, mert Jani farka közben a torkáig hatolt, miközben egy pillanatra sem engedte el két mellét, melyeket ritmusosan szorongatott, mellbimbóit morzsolgatta. Szinte egyszerre élveztek a lányba alulról, felülről. Rózsi testében hatalmas kéjáradat dúlt, életében még sohasem érzett ilyen kielégülést. Utána a két fiú helyet cserélt. Most az egyik dugta alulról, a másik felülről. A kielégülés után együttesen felöltöztették a lányt, majd Józsi kézen fogta és elsiettek a fürdőház irányába.
- Holnap ötkor ugyan itt - súgta neki búcsúzóul a fiú. Rózsinak egyetlen gondolata sem volt az átélt kaland után. Néhány perc múlva Rózsi belebotlott az udvaron ténfergő Paliba.
- Mit keresel itt ilyenkor, mért nem mész aludni? - kérdezte rossz kedvűen. Sehogyan sem tetszett neki menyasszonya tartózkodása a mai eljegyzésen.
- Lili kisasszony fürödni akar.
- Igen? Majd felviszek neki egy lavór vizet, eredj aludni. - mondta hirtelen Pali.
Rózsi sejtette, hogy nem így kellett volna tenni, de még mindig az átélt események hatása alatt volt. Pali felsietett a lépcsőn és szinte kopogás nélkül azonnal belépett a lány szobájába. Lili, - vagyis akit Pali annak vélt - még fenn volt, és ágya előtt térdelve imádkozott. Luca szelíden nézett a váratlan látogatóra, és azonnal az ajtóhoz sietett, hogy megtartsa neki az ajtószárnyat. De Pali olyan határozottan lépett be, hogy az ajtó azonnal bevágódott mögötte. Luca ekkor kapott észbe, hogy mindez a ruhacsere következménye lehet.
- Jócakát kisasszony! Van itt valami fürdőedény, ahová betölthetném a vizet, vagy tyúkot szándékozol kopasztani benne? - kérdezte Pali dühösen, és választ sem várva lecsapta a lavórt a szoba közepére. Luca megrettent, még soha nem hallotta a hadnagyot így beszélni.
- Milyen lakályos ez a szoba! Ha elgondolja az ember, hogy tíz éve kemény munkában telt az élete, igazán megérdemelne egy kis kényelmet és nyugalmat. Vagy nem Lili kisasszony? - kérdezte a hadnagy és tekintetét metszően a lányra szegezte. Lucának fogalma sem volt, hogyan kellene most viselkednie.
- Bizonyára hadnagy... - hebegte és semmi mást nem érzett a bénító félelmen kívül.
- Örülök, hogy egyetért velem. Akkor nem is zavarok tovább! Ugyanis, ha úgy véled, hogy megérdemlem már a családi békét, akkor hamar egyezségre jutunk!
Luca sejtette, hogy Lili ezen az estén kikosarazta a férfit. Tudta, hogy Lili egyáltalán nem akar már Pali felesége lenni.
- Nézze Pali! - mondta, miközben megpróbálta leküzdeni félelmét.
- Késő van már, azt hiszem, holnap mindent tisztázhatunk.
- Szóval holnap? És fürdeni nincs késő?
- De hadnagyom... ez már mégis csak az én dolgom.
- Úgy? - kérdezte még élesebben Pali.
- Talán az én dolgom is, hogy a menyasszonyom egyszerűen faképnél hagy az eljegyzésen, és apáca nővérét öltözteti be maga helyett!
Hiszen ez rájött - gondolta a lány.
- Akkor hogy nem látja most is. Felelni szeretett volna valamit, de semmi nem jutott eszébe, mély lélegzetet vett, de a hadnagy nem engedte szóhoz jutni. Egyre közelebb lépett a lányhoz, aki remegve a szoba mélyébe húzódott az ágya felé.
- Én mától a menyasszonyomnak tekintelek!
- De én sohasem biztattam magát, és én nem mehetek férjhez... - esett ki a szerepéből Luca.
- Nem?! Nem megy férjhez? Azt mondja, hogy nem megy férjhez?
- Már csak egy lépés választotta el őket egymástól.
- Márpedig a feleségem leszel, még akkor is, ha most nem akarod. De majd akarni fogod hamarosan! Hiszen minden mozdulatodból kitűnik, hogy semmi mást nem akarsz, mint férjhez menni!
- És ezzel elkapta a remegő lányt, és magához szorította. Luca egy darabig szó nélkül tűrte, hogy a hadnagy a derekát szorongassa, kezével a melle után kutasson, lenyomja az ágyra, és végigfeküdjön rajta. Utolsó erejével kipréselte a száján:
- Lehetetlen hadnagy! - s közben olyan soha nem érzett kéj suhant végig szűzi testén, mely szinte az önkívület határáig taszította. Még soha nem ért hozzá férfi. Pali a vágytól felajzva lihegve kereste a lány száját, de az az elfojtott sikoltástól fuldokolni, majd zokogni kezdett. Pali hirtelen kijózanodott, elszégyellte magát, és vigasztaló szavakat keresett.
- Ne sírj, nem akartalak bántani, én csak jót akartam - de erre a lány még inkább zokogni kezdett. Pali úgy vette ölébe, mint egy nagy babát, ringatta, melléhez szorította. Teljesen lelohasztotta és lesújtotta a lány zokogása, igyekezett minél hamarabb kívül kerülni az ajtón. Ott viszont egy kis apáca állt.
- Szégyellje magát hadnagy, amiért erőszakoskodik Luca nővéremmel! - csattant fel Lili hangja.
- Úristen! Micsoda ostobaságot tettem! Bocsássanak meg! - hebegte, s kihátrált az ajtón.
Lili majdnem elnevette magát a hadnagy hebegésétől. Egy darabig mindketten hallgattak, majd Luca megszólalt:
- Én nem mehetek már vissza a nővérekhez, Lili! - s hangos zokogásra fakadt. Lili megkönnyebbülten mosolyodott el.
- Helyes! Mindnyájan ezt akartuk! És most már a hadnagy is ezt akarja! Hiszen a menyasszonyának tekint! - nevetett felszabadultan.
- Szóval te kihallgattad a beszélgetésünket és csak a végére jöttél be! - ámult Luca. Egy jó negyedóra múlva mindketten úgy érezték, megnyugodtak kissé. Lili már tudta, hogy amit délután Somával átélt, teljesen beleívódott, lénye részévé vált, és senki a világon nem veheti el tőle.


Szextörténet ajánló:


Falusi lány


Kedves naplóm! Késő este körmölöm ezeket a sorokat. Kissé még mindig szokatlan ez nekem: soha életemben nem írtam az életemről, de úgy érzem, amióta összejöttem, azután szakítottam Tamással, le kell jegyeznem az érzéseimet, és az élményeimet. Most olyasvalamit szeretnék elmesélni, ami körülbelül egy hónappal ezelőtt történt, azelőtt, hogy elkezdtelek volna vezetni, Kedves Naplóm: az élmény azonban....

Gay motozás


- Megőrült, engem akar megmotozni?

- Szabály, az, szabály. Ha nem egyezik bele, akkor fordulhat is vissza. A cégnek nincs átvilágító készüléke, ha be akar menni az édesapjához a laborba, kénytelen lesz megengedni, hogy megnézzem nincs-e magánál olyasmi, ami ártalmas lehet.

- Ártalmas? Csak nem gondolja, hogy azért jöttem, hogy apám kutatásait kicsempésszem, vagy egy ....

Érzéki szexkaland 2.


Magamra kaptam a fürdőrucimat, a derekamra csavartam a strand kendőm és megkerestem a csajokat.
- Kata, mit csináltak veled? – kérdezte Marcsi. – Citromba kéne harapnod, olyan kielégült arcot vágsz. – jegyezte meg kuncogva – Ilyen jó volt a masszázs?
- Igen, nagyon ügyes kezei voltak a masszőrömnek. – válaszoltam és olyan vörös lett az arcom, mint a lángvörösre festett hajam.
....

A szextábor


A történet idén nyáron esett meg velem. Egy egykori szeretőm azzal a kéréssel állt elő május táján, hogy vegyem át tőle az irodalmi táborát júliusban, mivel akkor lesz a nászútjuk. A régmúltra való tekintettel igent mondtam, bár gőzöm se volt mit fogok kezdeni velük, hiszen eddig csak segédként tevékenykedtem néha. Na mindegy. Lesz, ami lesz. Pár nappal a tábor kezdete előtt mondta azt, ami miatt ....

Szex a futárral


Egyedülállóként elég gyöngén álltam anyagilag, és némi jövedelem kiegészítésként szövegszerkesztést vállaltam egy kiadóknál. Elég gyors vagyok, meg precíz is, az elso legépelt munkám után aztán sorozatosan jöttek a kéziratok, elfoglalva minden üres estémet, de legalább olyan külön jövedelemhez jutottam, ami kihúzott állandósult zavaromból, ugyanakkor még szívesen is végeztem a feladatot. Csak egys....

Forró éjszaka


orró éjszaka volt. A férfi csak tegnap délben érkezett. Végre pihenhet egy kicsit. Amint megérkezett, lezuhanyozott. A hosszú repüloút alatt teljesen elgémberedtek a tagjai. A klíma nélküli taxi sem segített a közérzetén, amivel a reptérro jött. Átöltözött, és lement teniszezni. Már elso pillanatban kiszúrta a not. Egy másik novel teniszeztett. Valószinuleg barátnok lehettek, mert nagyokat nevette....Szextörténet címkék

beteg gruppen | gyermekeim | tanterem | pék | doboz |
Az oldalra beküldött szextörténetek, erotikus, és pornográf történetek a felhasználóktól származnak, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal! Ha az oldalon jogsértő, vagy egyéb okból kifogásolható történetet, szexuális tartalmú írást találsz, akkor azt jelezd a szerkesztőknek, és eltávolítjuk.